Tehtanje brez dotika

Lebdeča tehtalna posoda s superprevodnostjo

Visoko čisti postopki brez mikrobov postajajo vse pomembnejši za industrijsko proizvodnjo, zlasti v medicinski in farmacevtski industriji. Površine v čistih prostorih morajo biti zaprte, enostavne za čiščenje in učinkovite za razkuževanje. Novi koncept s tehnologijo superprevodnikov zdaj omogoča natančno tehtanje in merjenje brez dotika.

Vzdrževanje proizvodne linije v laboratoriju brez mikrobov in umazanije ni preprosto. Pri tem je še posebej problematična uporabljena delovna oprema, na primer epruvete, petrijevke ali celo merilna oprema, kot je tehtnica. V ločeni delovni prostor vstopajo od zunaj in lahko vnesejo mikrobe. Če so nameščeni na delovni površini, pod njimi nastanejo zelo ozke reže, ki jih je težko očistiti.

Lebdeča tehtalna posoda

Z uporabo levitacije na podlagi magnetnega polja – na primer s tehnologijo superprevodnikov – se lahko te omejitve v prihodnosti odpravijo. Eno od možnosti prikazuje koncept SupraSensor podjetja Festo. Prikazuje delovanje brezkontaktne tehtnice, ki bi jo lahko uporabljali v varnostnih omarah za biološke ali kemične analize.

Bistvo aplikacije je kriostat s superprevodnikom, ki je fiksno nameščen na natančni tehtnici pod delovno površino. Nad površino lebdi tehtalna posoda s trajnim magnetom na spodnji strani, ki je brez stika povezan s superprevodnikom in s tem tudi s tehtnico. To omogoča posebna lastnost superprevodnikov, ki lahko ob ohladitvi na določeno temperaturo pritrdijo magnete, ki lebdijo na določeni razdalji.

Enostavno čiščenje laboratorijskega okolja

Pri prenosu v laboratorijsko okolje na površino delovnega mesta ni treba postavljati motečih elementov, zato jo je mogoče učinkovito in enostavno očistiti. Nad mizno ploščo lebdi le posoda za tehtanje. Če je ne potrebujete, jo lahko odstranite in na voljo imate celoten delovni prostor.

Poleg merjenja in tehtanja tehnologija ponuja številne druge možnosti, kot so analitično določanje gostote ali viskoznosti, natančno doziranje ali spremljanje reaktivnih oz. bioloških procesov.

Hkrati je uporaba s superprevodniki zelo robustna in stabilna tako prostorsko kot časovno: funkcija levitacije, ki je lastna materialu, ne zahteva nobene tehnologije nadzora in ostane dolgo časa na mestu, tudi če se napajanje z električno energijo prekine.

Pregled