Digitalno učenje

Digitalizacija spreminja svet učenja

Tako kot industrija se tudi poklicno izobraževanje in usposabljanje nenehno spreminjata. Digitalna preobrazba torej spreminja ne le kompetence, ki jih je treba pridobiti v okviru tehničnega izobraževanja ali usposabljanja, temveč tudi način, kako se jih je mogoče naučiti. Tehnološki napredek zato prinaša številne inovativne oblike učenja, ki v kombinaciji s sodobnimi didaktičnimi koncepti učenja ponujajo nove priložnosti za izobraževalni sektor.

Kaj pomeni "digitalno učenje" ali "e-učenje"?

Sodobno izobraževanje se ne more več izogniti izrazu digitalno učenje. Gre za učenje, ki ga podpirajo digitalni mediji in tehnologije, učenje z digitalnimi orodji ali v digitalnih učnih svetovih. Čeprav se je izraz na področju izobraževanja uveljavil, je učenje še vedno kognitivni proces, tj. proces v možganih, ki nikakor ni avtomatiziran. Zamisel, da bi lahko znanje prenesli neposredno v možganski spomin, se morda zdi mamljiva, vendar so to za zdaj le sanje.

Kljub temu lahko digitalni učni mediji ne le povečajo veselje do učenja, temveč tudi pomagajo hitreje in trajneje doseči želene učne cilje.

Učenje z digitalnimi orodji nikakor ne sme nadomestiti tradicionalne pedagogike, vendar je za šole in programe poklicnega usposabljanja ključnega pomena, da vzpostavijo inovativne izobraževalne modele, ki bodo odražali visokotehnološki in hitri svet, v katerem živimo.

Ne le tehnologija – tudi didaktična strategija

Nekaj je gotovo: digitalne tehnologije v izobraževanju ne smejo biti same sebi namen. Namesto tega jih je treba uporabljati ciljno usmerjeno za doseganje jasno opredeljenih izobraževalnih ciljev. Didaktični koncept, ki vključuje merila, ki spodbujajo učenje, je zato nujen za izkoriščanje celotnega potenciala digitalne učne podpore.

Naš pristop k industrijskemu poklicnemu usposabljanju

Vsem našim učnim rešitvam je skupno to, da je njihov cilj usposobljenost za delovanje. Učencem želimo posredovati znanje in jim hkrati tudi omogočiti, da pridobljene spretnosti ciljno uporabijo v praksi. Zato v naših učnih sistemih vedno združujemo teoretične module s praktičnim usposabljanjem. Sodobne digitalne učne rešitve vam pomagajo smiselno povezati oboje.