Čistiace zariadenia pre farmaceutický priemysel: rukavice v otváracej kabíne

Bezpečné čistiace zariadenia vo farmácii

Vždy, keď pracujete s účinnými látkami, je čistota najvyššou prioritou: výrobné zariadenie musí byť po každom použití dôkladne vyčistené. To, samozrejme, závisí od materiálu zariadenia. Alebo môžete použiť komponenty Festo z nehrdzavejúcej ocele odolné proti korózii. Tie viac vydržia. Napríklad v čistiacich zariadeniach ROTAN pre farmaceutický priemysel.

Spoločnosť ROTAN GmbH bola založená v roku 1987 v Dannstadte neďaleko Ludwigshafenu. V súčasnosti má dve pobočky v Leuni a Rostocku. Viac ako 200 zamestnancov na týchto troch miestach vyvíja kompletné riešenia na sanáciu zásobníkov, montáž potrubí a zariadení, ako aj pre EI&C a čistiacu techniku pre zákazníkov z mnohých priemyselných odvetví na celom svete.

Čistiace zariadenia ROTAN na báze vody sú prispôsobené požiadavkám jednotlivých čistených predmetov a požadovanému stupňu čistenia. Spoločnosť ROTAN vyrába čistiace zariadenia vyhovujúce GMP/FDA pre potravinársky a farmaceutický priemysel. Musia spĺňať vysoké požiadavky, čo sa týka sterilného prostredia. Spoločnosť ROTAN tiež vyvíja techniku na čistenie sudov a nádob, ktoré prichádzajú do kontaktu s toxickými a vysoko účinnými látkami. Tieto zariadenia pracujú v štyroch krokoch:

1. Privedenie nerezovej nádoby
2. Otvorenie veka nádoby z kabíny chrániacej ľudí
3. Vyčistenie nádoby zvnútra a zvonku
4. Odvedenie nádoby

Robustné komponenty odolné proti korózii

Po každom vyčistení nádoby musia byť vyčistené alebo dekontaminované kabíny chrániace ľudí a čistiace kabíny. Pri bežnej prevádzke sa to robí každú hodinu vodou, kyselinami a zásadami a za určitých okolností aj čistiacimi prostriedkami pre konkrétneho zákazníka.

V takýchto prípadoch je mimoriadne dôležité, aby boli automatizačné komponenty robustné a spoľahlivé: každá porucha alebo výpadok stroja počas čistenia si vyžaduje zložitý a časovo náročný zásah. Pri ňom si musia zamestnanci nasadiť špeciálne osobné ochranné prostriedky, pretože obslužný personál je vystavený vysokému riziku kontaminácie.

O čistiacom zariadení ROTAN sa môžete dozvedieť z obrazovej galérie:

Automatizácia s nehrdzavejúcou oceľou

Spoločnosť Festo dodala pre každý krok v tomto čistiacom zariadení mimoriadne robustné komponenty, od normalizovaného valca z nehrdzavejúcej ocele CRHD až po jednotky na úpravu stlačeného vzduchu:

  • Komponenty na utesnenie komôr: nafukovacie tesnenia s dýzou z nehrdzavejúcej ocele a hadica PLN na dverách.
  • Komponenty na testovanie tesnosti rukavíc s pôsobením vzduchu a monitorovaním pomocou ventilového terminálu a tlakového snímača.
  • Pneumatický valec na presné otváranie a zatváranie komôr, z nehrdzavejúcej ocele pre vnútro čistiacej komory, z hliníka pre vonkajšie dvere.
  • Pneumatický valec z nehrdzavejúcej ocele na uzamknutie stojanov nádob a na pohyb čistiacich trubíc vo vnútri čistiacej komory.
  • Škrtiace spätné ventily na reguláciu prietoku pneumatických valcov odolné proti korózii.
  • Pneumatické hadice odolné proti korózii a tvarovky z nehrdzavejúcej ocele na distribúciu stlačeného vzduchu v izolátore a v čistiacej komore.
  • Komponenty na prívod, riadenie a úpravu stlačeného vzduchu: ventilový terminál a samostatné ventily na ovládanie pneumatických valcov a pneumaticky ovládaných armatúr v zariadení.

Funkčná spoľahlivosť a dlhá životnosť

V čistiacich zariadeniach sú robustnosť a odolnosť proti korózii rozhodujúcim kritériom pre všetky komponenty, ktoré musia zaručiť prevádzku v agresívnych podmienkach. To platí pre každé priemyselné čistiace zariadenie, nielen vo farmaceutickom, kozmetickom a biotechnologickom odvetví.

Festo vám poskytuje prístup k výnimočnému sortimentu vysokokvalitných a osvedčených komponentov z nehrdzavejúcej ocele. Podporujeme vás aj pri výbere správnych produktov s inteligentnými návrhovými nástrojmi na návrh pre požadovanú aplikáciu a, samozrejme, s osobným poradenstvom. Databáza Festo CAD uľahčuje projektantom aj plánovanie zariadenia. Spoločnosť ROTAN vďaka tomu rýchlo a jednoducho zabezpečila vysokú dostupnosť zariadení a funkčnú spoľahlivosť.

Rýchlo a jednoducho znamená aj dobrý dodávateľský reťazec. Spoločnosť Festo vám ponúka všetky komponenty z jedného zdroja po celom svete a s krátkymi dodacími lehotami, a to aj pre náhradné diely.

V galérii obrázkov nájdete prehľad našich automatizačných riešení zabezpečených proti zlyhaniu:

Prepošlite túto stránku

Skôr než sa rozhodnete pre spoločnosť Festo, opýtajte sa na názor svojich špecialistov. Ukážte ďalším naše navrhované riešenia a príklady aplikácií pomocou tohto odkazu.

ROTAN GmbH

Riedstraße 3
67125 Dannstadt
Deutschland

www.rotan-gmbh.de

Oblasť činnosti: vývoj kompletných riešení v oblasti montáže potrubí a zariadení, sanácie zásobníkov, EI&C a čistiacej techniky
Prehľad