Parametrický dizajn

Neobmedzené možnosti návrhu a konštrukcie

Olympijský bazén Vodná kocka v Pekingu alebo prechodná dráha Tiger & Turtle v Duisburgu jasne ukazujú, že statika a tvar budov už nepotrebujú geometrické hranice rovných uhlov a rovnobežných stien a stropov. Rôzne organické tvary a bizarne vyzerajúce dizajny, pri ktorých sa fantázia dizajnérov a architektov, stala skutočnosťou, sú možné vďaka metódam parametrického dizajnu.

Pomocou CAD systémov dizajnéri a architekti navrhujú a konštruujú produkty a budovy vo virtuálnom priestore. Komplexné tvary a štruktúry sú viditeľné v simulácii na obrazovke, nielen v mysli dizajnéra. No neobvyklé tvary sú špeciálne komponenty, ktoré sa nedajú vyrobiť automaticky, a preto je ich výroba veľmi nákladná. Aby sa na jednej strane umožnila dizajnová rozmanitosť, ktorej realizácia bude na druhej strane hospodárna, je potrebné nájsť konštrukčnú metódu, ktorá skĺbi obe požiadavky.

Variabilné a intuitívne

Od začiatku sedemdesiatych rokov sa pre konštrukciu strojov a vozidiel vyvíjajú parametrické CAD systémy, ktoré sa dajú do veľkej miery používať intuitívne. Model produktu už nie je presne uloženou geometriou. Jeho tvar je uložený v počítači ako kombinácia parametrov a číselných premenných na popis veľkosti. Napríklad objekt v tvare kocky je definovaný parametrami dĺžka, šírka a výška, valec priemerom a výškou.

Parametrické dizajny stoličky

Nové koncepty: jedinečná konštrukcia otvára neobmedzené možnosti dizajnu

Future Construction

Digitalizácia procesov plánovania a vyhotovenia zvyšuje hospodárnosť. Skriptované geometrické modely sú výrazne lacnejšie ako bežne vyrábané špeciálne komponenty. Dá sa redukovať rozmanitosť komponentov, prípadne zjednodušiť geometria a detaily, no pritom sa nemusí zjednodušovať celkový tvar. Ak sú modely uložené v počítači, dizajn je možné zmeniť priamo na obrazovke jednoduchou úpravou číselných hodnôt alebo súboru parametrov. Využíva sa 3D softvér, ktorý sa používa aj na vytváranie animácií.

3D Cocooner od Bionic Learning Network

Digitálna výroba: softvér prenáša geometriu štruktúry priamo do dráh tripodu

Digitálna výroba: softvér prenáša geometriu štruktúry priamo do dráh tripodu

Nové procesy 3D tlače sú ideálnym implementačným nástrojom pre parametricky navrhnuté tvary. Prostredníctvom 3D Cocooner predviedlo Festo na veľtrhu Hannover Messe prototypovú aplikáciu manipulačného systému od spoločnosti Festo, tripodu typu EXPT-45. Na princípe kukiel priadky morušovej vytvára zvlákňovacia dýza zo zväzkov sklenených vláken pokrytých a stabilizovaných živicami tvrdenými UV žiarením ľahké útvary priamo v miestnosti.

Manipulačná jednotka, ktorá vedie zvlákňovaciu dýzu, sa ovláda priamo z návrhového softvéru. Používateľské rozhranie, ktoré sa ľahko a intuitívne používa, umožňuje vytvárať z veľmi jednoduchých základných vzorov nespočetné varianty.

Tu si môžete pozrieť, ako funguje 3D Cocooner:

Prehľad