Programovanie robota je hračka

Intuitívny softvér robota BionicCobot

Pri slove programovanie si väčšina ľudí predstaví komplikované riadky s kódom, s množstvom skratiek, zátvoriek a ďalších symbolov. Programovanie robota môže byť však veľmi jednoduché. Presviedča o tom softvér, ktorý spoločnosť Festo vyvinula pre pneumatický ľahký robot BionicCobot.

BionicCobot sa ovláda intuitívne prostredníctvom špeciálne vyvinutého grafického používateľského rozhrania. Používateľ si môže vybrať z predprogramovaných akcií, napríklad „uchopiť“, „uložiť polohu“ alebo „presunúť“, bez toho, aby ich musel zadávať v zložitom programovacom jazyku. Používateľ nemusí v prvom kroku robiť ani zložité nastavenia, ako je parametrizácia. Softvér automaticky vyberie pre parametre (premenné hodnoty, ktoré sa musia prenášať do softvéru, aby mohol vyriešiť požadované úlohy, napríklad rýchlosť, ktorou sa pohybuje robotické rameno) štandardné hodnoty, ktoré môže operátor zmeniť.

Akcie sa dajú ľahko zoradiť

Funkcie robota sú zobrazené v softvéri ľahko pochopiteľnými symbolmi. Operátor môže v tablete presunúť požadované akcie na akúsi časovú os a podľa potreby ich zoradiť podobne ako v programe na úpravu videa. Rovnako je možné ľahko zostaviť a uložiť opakovania určitých pohybových sekvencií alebo zložitejších podmienok typu if-then. Potom sa buď virtuálne v simulácii na tablete, alebo pri skutočnom pohybe dá vidieť, ako BionicCobot vykonáva túto postupnosť pohybov. Prípadné chyby sa dajú počas procesu okamžite opraviť alebo sa dajú prispôsobiť jednotlivé parametre, napríklad rýchlosť.

Manuálny režim robota BionicCobot

V manuálnom režime je možné robotom BionicCobot voľne pohybovať a pomocou ovládacích tlačidiel na robotovi ukladať určité body a procesy.

Programovanie učením

Ďalšou možnosťou programovania je učenie. Operátor vtedy prepne robota BionicCobot do manuálneho režimu (režim balancéra). Tak môže voľne pohybovať robotom a ukladať určité polohy a procesy pomocou ovládacích tlačidiel na robotovi. Ak potrebuje veľmi presné body, ku ktorým nedokáže dostatočne presne prísť manuálne pomocou robotického ramena, môže tieto jemné nastavenia vykonať pomocou ovládača na tablete. Ak chce naprogramovať robota odborník, môže využiť aj klasický programovací režim a požadované akcie zapísať ako kód.


Rozhranie k serveru robota

Grafické softvérové používateľské rozhranie disponuje rozhraním pre operačný systém robota (ROS). Tu prichádza na rad matematika. Pomocou uložených bodov sa vypočíta dráha pohybu robota a skontrolujú sa možné kolízie. Open source platforma ROS má zasa rozhranie pre Festo Motion Terminal, ktoré slúži na riadenie kinematiky robota pomocou komplexnej regulačnej techniky.

Softvér a robota v akcii môžete vidieť vo videu od 2:25 min.

Prehľad