V šate z vodivých dráh

Výroba s technológiou MID

Pomocou technológie Molded Interconnect Device (skrátene MID) je možné na povrch vstrekovaných komponentov naniesť viditeľné trojrozmerné vodivé dráhy. Tak sa dajú jedinečným spôsobom integrovať mechanické a elektronické funkcie do jedného tvarovaného dielu.

Vďaka tomu môžu byť produkty v priestore navrhované oveľa voľnejšie a sú podstatne menšie a ľahšie. To je dôležitý krok k ďalšej miniaturizácii. MID komponenty zároveň často vôbec nepotrebujú káble, čo výrazne zjednodušuje ich montáž. Na rozdiel od klasických, prevažne dvojrozmerných dosiek plošných spojov využíva technológia MID pre nosič obvodu trojrozmerný tvarovaný diel, napríklad teleso. Na výrobu MID existujú rôzne výrobné procesy. Pri často využívanom laserovom priamom štruktúrovaní (LDS) sa do vstrekovaného plastu pridáva špeciálna prísada. Z tohto materiálu sa potom odleje požadovaný komponent.

Vstrekované tvarované diely so štruktúrovaným vzorom vodičov

Oblasti, na ktorých sa majú nachádzať vodivé dráhy, sú potom vystavené laserovému lúču. Pridaná prísada sa aktivuje. Pri ponorení do medeného kúpeľa sa vytvoria vodivé dráhy s ostrými kontúrami. Takto je možné nanášať rôzne vrstvy jednu za druhou, napríklad nikel a zlato, striebro alebo spájkovací cín. Na takto vytvorené vodivé oblasti je možné naspájkovať elektrické obvody.

Laserové spracovanie nosičov obvodov a dosiek plošných spojov

Laserové spracovanie nosičov obvodov a dosiek plošných spojov (fotografia: LPKF/LDS)

Fotografia: LPKF/LDS

BionicANTs – technológia MID v miniatúrnych robotoch

Pre Festo predstavuje technológia 3D-MID veľký potenciál. Vidí v ňom budúcnosť automatizačnej techniky a jej využitia vo výrobných systémoch budúcnosti. BionicANTs sú mikroroboty, pri ktorých Festo prvýkrát využilo túto technológiu. Toto bionické zariadenie je inšpirované prírodným modelom mravca. Ukazuje, ako sa dá efektívne spolupracovať prostredníctvom autonómneho rozhodovania a kooperatívneho správania.

Vďaka technológii 3D-MID mohli byť do iba 13,5-centimetrového mravca zabudované všetky mechanické a elektronické funkcie, ktoré sú navzájom presne zladené – dokonalá funkčná integrácia!

MID v praxi

V každodennom živote sa maloformátová technológia MID osvedčila v mnohých aplikáciách. MID nájdete napríklad v automobiloch. Kompaktný MID tlakový snímač v systéme riadenia bŕzd ESP prevádza tlak hydraulickej brzdy na elektrický signál. MID sa využíva aj v mobilných telefónoch. Trojrozmerné nosiče obvodov na plastovom telese v mobilnom telefóne slúžia ako integrovaná anténa. MID sa využíva okrem iného aj v medicínskej, klimatizačnej a bezpečnostnej technike.

Video o výrobe (technológia MID od 4:05 min.)

Prehľad