Spoločný projekt: plniaci a baliaci stroj Optima.

Farebná zmes na dopravnej linke

Intralogistika: Multi-Carrier-System MCS®

Dnes plníte a balíte tisíce flakónov parfumu, zajtra už len pár tubičiek s krémom a pozajtra len jeden kus – a to všetko na jednom a tom istom zariadení. Ako to funguje, ukazuje Multi-Carrier-System MCS®, spoločný projekt spoločností Festo a Siemens, ktorý sa využíva v plniacom a baliacom stroji spoločnosti Optima.

Časy, keď sa rovnaký výrobok vyrábal denne vo veľkom množstve na jednej linke, sú preč. Rastúci počet výrobkov a obalov, stále kratšie životné cykly výrobkov a trend individualizácie obalov a výrobkov kladú na výrobcov plniacich a baliacich strojov a ich konečných zákazníkov nové požiadavky. Multi-Carrier-System teraz ponúka riešenie pre väčšiu flexibilitu a väčšiu konkurencieschopnosť.

Smerom k Priemyslu 4.0

Multi-Carrier-System už obsahuje možnosti relevantné pre Priemysel 4.0. Patrí sem napríklad mimoriadne flexibilná elektromechanická konštrukcia pre ekonomickú výrobu až do veľkosti dávky 1, ako aj decentralizované snímače a inteligencia nosičov obrobkov a pohonov. Dokonca aj simulácia vrátane virtuálneho dvojčaťa je plne pripravená pre dodatočné úpravy a návrh a optimalizáciu systému. Dáta programu už možno vygenerovať zo simulácie.

Maximálna flexibilita

V rámci zariadenia sa nádoby, ako sú fľaše, plechovky alebo flakóny, pohybujú jednotlivo na vozíkoch, ktoré sa dajú využiť pre rôzne formáty a môžu sa ovládať individuálne. Autonómne vozíky sú poháňané lineárnymi motormi. Aby sa predišlo nahromadeniu vozíkov, pohybujú sa v rámci stroja synchronizovane s procesom, a to jednotlivo alebo v skupinách. Vozíky sa voľne a bez problémov privádzajú k systému Multi-Carrier-System a odvádzajú od neho. Napojenie na existujúcu intralogistiku je veľmi jednoduché. Vozíky je možné individuálne zrýchľovať, spomaľovať a ľubovoľne polohovať. Vďaka integrovaným RFID čipom nesú všetky informácie, ktoré stroj potrebuje na výrobu konečného produktu. To znamená, že je možná kusová výroba.

Úprava formátu stlačením jediného tlačidla

Baliaci stroj Optima sa skladá z troch modulov: plniaci, uzatvárací a laserový. Modulárna konštrukcia stroja vyžaduje flexibilnú prepravu: stroj môže počas prepravy naplniť šesť fliaš a potom zavrieť dve súčasne. Tieto kroky si vyžadujú usporiadanie vozíkov do dvojíc, aby bolo možné plynule vyrábať. Na individuálne laserové značenie potrebuje zariadenie iba jednotlivé vozíky, čo sa dá ľahko dosiahnuť systémom Multi-Carrier-System.

Úprava formátu stlačením jediného tlačidla: to umožňuje Multi-Carrier-System.

Úprava formátu stlačením jediného tlačidla: to umožňuje Multi-Carrier-System

Nekonečné možnosti

Multi-Carrier-System má rýchlosť až 3 m/s a dokonale plynule a presne dosahuje zrýchlenie až 40 m/s². Skrátené časy výmeny, znížené náklady na údržbu v dôsledku menšieho opotrebenia a ľahké čistenie sú ďalšími výhodami tohto všestranného dopravníkového systému.

Možnosti použitia systému Multi-Carrier-System sú prakticky neobmedzené a sú vhodné pre všetky odvetvia s najrôznejšími výrobkami. Patrí sem napríklad kozmetický priemysel s veľkým počtom variantov výrobkov, potravinársky a nápojový priemysel s rýchlymi sezónnymi obmenami alebo priemyselná výroba jedinečných výrobkov, ktoré si koncoví zákazníci objednávajú cez online konfigurátor.

OPTIMA packaging group GmbH

Steinbeisweg 20
74523 Schwäbisch Hall

www.optima-packaging.com

  1. Tento článok sa objavil v časopise pre zákazníkov Festo „trends in automation“ v čísle 2.2015
    Fotografie: Siemens/OPTIMA

septembra 2015

Prehľad