Čerstvá voda pre Bursu

Piesková filtrácia pre metropolu

Metropola Bursa v Turecku má čistú pitnú vodu. Spoločnosť Festo tam zmodernizovala celý systém úpravy vody Dobruca, od prevádzkovej a riadiacej úrovne až po procesné ventily v teréne. Vďaka zladeným komponentom od spoločnosti Festo bolo možné ponúknuť automatizačný systém z jedného zdroja. Zahŕňalo to tiež dodávku a inštaláciu systému SCADA, kvalifikáciu zamestnancov na mieste a školenie na pracovisku prostredníctvom špecialistu spoločnosti Festo, ktorý pracoval rok na plný úväzok.

Verejná vodovodná a kanalizačná spoločnosť BUSKI je zodpovedná za zásobovanie západotureckej provincie Bursa vodou. Jej hlavné mesto s rovnakým názvom je štvrtou najväčšou metropolou v Turecku. Žijú tu asi 3 milióny ľudí a denne potrebujú 700 000 m³ pitnej vody. Spoločnosť BUSKI vynakladá veľké úsilie na zabezpečenie bezporuchového zásobovania vodou a na vybudovanie funkčnej infraštruktúry podľa európskych noriem.

V minulosti mohli poruchy zariadenia zistiť pracovníci údržby iba na mieste. Okrem toho sa chlór pridával podľa času, a tak kvalita vody kolísala. Cieľom modernizácie bolo tiež ušetriť energiu pri úprave vody. Táto úloha nebola pre spoločnosť Festo nijako nová. V Turecku sme už komplexne automatizovali a zmodernizovali šesť iných úpravní vody.

Ústrednou úlohou bola modernizácia a automatizácia pieskovej filtrácie. Tu sa dozviete, ako sme postupovali. Alebo si hneď pozrite riešenie od spoločnosti Festo .

Pitná voda bez vedľajších chutí

Na modernizáciu jednej zo svojich úpravní pitnej vody hľadal dodávateľ komunálnej vody BUSKI skúseného technologického partnera. Súťaž mala stanovených päť cieľov:

Dôsledná automatizácia mala zvýšiť prevádzkovú spoľahlivosť. Výsledné zníženie spotreby oplachovej vody a filtračného piesku malo tiež znížiť náklady na úpravu vody. Technológia senzorov mala prevádzkovateľom pomôcť rýchlo odhaliť chyby a preventívna údržba mala zabezpečiť plynulý chod. A dávkovanie germicídnych chemikálií sa malo regulovať podľa potreby, aby bola voda bez zápachu. Zdravotné riziko pre spotrebiteľov sa však malo obmedziť na minimum. Cielené školenia optimálne pripravili personál na efektívnu prevádzku nového systému.

Procesné ventily

Dôkladne automatizovaná vodárenská technika

Okrem výrobkov a príslušenstva ponúka Festo komplexné riešenia pre vodárenskú techniku. Naši odborníci sprevádzali tureckého dodávateľa vody z Bursy pri prvých plánovacích krokov až po školenie zamestnancov počas prevádzky.

S mapou do cieľa

V spolupráci so spoločnosťou BUSKI pripravili odborníci z Festo analýzu potrieb, ktorá zahŕňala všetky stanice dôležité pre proces úpravy: filtračnú nádrž, dávkovanie, usadzovaciu nádrž, zahusťovač kalu a chloráciu. Výsledkom bola presvedčivá koncepcia, ktorá pokryla všetky požiadavky, ako je úplná automatizácia, plynulá prevádzka a jednoduchá údržba, ale aj kvalifikácia zamestnancov.

Najmodernejšia technika úpravy vody

Spolu 28 pieskových filtrov je možné po implementácii koncepcie prevádzkovať úplne automaticky. Každý filter bol vybavený novým ovládacím panelom a pneumatickou rozvodnou skriňou s modulárnymi elektrickými terminálmi CPX. Okrem toho bola modernizovaná hlavná elektrická rozvodná skriňa.

Zastaranú techniku pohonov armatúr sme nahradili pneumatickými lineárnymi a kyvnými pohonmi. Modernizovala a prispôsobila sa aj sieť stlačeného vzduchu. Každá filtračná nádrž je teraz riadená ventilovými teminálmi.

Systém založený na automatizačnej platforme CPX zaisťuje presné dávkovanie chemikálií, ktoré sa automaticky prispôsobuje množstvu pretečenej vody. Všetky údaje sa prenášajú do systému SCADA.

SCADA monitoruje a riadi

O to, čo sa predtým vykonávalo ručne, sa teraz stará nový systém SCADA, ktorý je redundantne navrhnutý pre bezpečnosť údajov. Riadi celý proces a využíva všetky procesné údaje na automatické zapisovanie stavových správ pre preventívnu údržbu alebo operatívne úlohy. Zamestnanci už nemusia prácne zaznamenávať hodnoty ako tlak, stav naplnenia, polohy ventilov, dátumy výmeny filtrov alebo prevádzkové hodiny čerpadiel. Namiesto toho môžu teraz načítať všetky parametre centrálne, v novej riadiacej miestnosti s videostenou v centrále SCADA. Preto bola v celom objekte nainštalovaná sieť optických vláken.

Kvalifikácia a školenie na pracovisku

Školiaci program Festo Didactic trval 300 hodín a zamestnanci sa naučili, ako bezpečne prevádzkovať systém a jeho mechatronické alebo pneumatické komponenty. Pri tomto školení sa teória a prax navzájom dopĺňali a na konci dostali zamestnanci certifikát od spoločnosti Festo.

Celý rok bol na mieste aj expert z našej tureckej pobočky. Dbal na to, aby všetko v úvodnej fáze prebehlo bez problémov, a v prípade otázok bol vždy k dispozícii. Dnes sú mechanici zo spoločnosti BUSKI schopní efektívne prevádzkovať a udržiavať plne automatizovaný systém. V konečnom dôsledku sú to práve oni, kto zabezpečuje úspech obnoveného systému úpravy vody Dobruca.

Lepšia voda, vyššia účinnosť

Výsledok projektu Dobruca/Bursa je jasný: nový plne automatizovaný systém pracuje bezpečnejšie, hospodárnejšie a efektívnejšie. Skutočnosť, že spoločnosť Festo už úspešne pracovala pre ISKI, najväčšieho dodávateľa vody v Turecku, bola dôkazom našich odborných znalostí v oblasti vodárenskej techniky. Nemecká kvalita, značka Festo a koncepcia automatizácie s pneumatikou presvedčili spoločnosť BUSKI. Realizujeme bezpečné a čisté riešenia v jednoduchom dizajne s pohonmi a ventilmi, ktoré sa ľahko obsluhujú, udržiavajú a ktoré spoľahlivo fungujú.

Z hľadiska návrhu presvedčili odborné znalosti našich tureckých kolegov a ponúkaná podpora. Relatívne nízke náklady na plne automatizovaný systém, podrobný plán školení a praktická pomoc v prvom roku prevádzky boli presvedčivými argumentmi pre manažérov BUSKI, aby sa rozhodli pre náš koncept.

Každá kvapka je úspechom automatizácie

Vďaka kompletnej automatizácii boli splnené všetky požiadavky spoločnosti BUSKI na nový systém úpravy vody. Procesy prebiehajú s pneumatickými armatúrami spoľahlivo a hladko. Kvalita vody sa teraz výrazne zvýšila a rovnako aj účinnosť pri úprave vody. Straty filtračného piesku a oplachovej vody boli znížené na minimum. V neposlednom rade sa výrazne zlepšila aj chuť vody. To bolo prvé, čo si veľa zamestnancov všimlo.

Príbeh o úspechu na stiahnutie

Pneumatická modernizácia pieskovej filtrácie. Prečítať si znova o , ako postupovali spoločnosti BUSKI a Festo.

Prehľad