Kuchynské umenie

Plne automatizované montážne zariadenie s IO-Link

To, že sa firma nobilia stala najväčším výrobcom kuchýň v Európe, nie je náhoda. Jeho recept na úspech? Efektívna výroba kuchynských liniek na vysoko automatizovaných montážnych zariadeniach. Mnohé z nich sú od firmy Hüttenhölscher, ktorá zvyšuje flexibilitu a dostupnosť využitím automatizačných produktov Festo s IO-Link.

Vo firme nobilia sa vyrobí okolo 3 000 kuchýň za deň. Každá kuchyňa má v priemere 10 skriniek. To znamená, že nobilia ročne vyrobí okolo 660 000 kuchýň, inými slovami viac ako 6,5 milióna kuchynských skriniek. „Takýto výstupný objem nie je možný bez vysokého stupňa automatizácie,“ vysvetľuje Martin Henkenjohann, vedúci v závode nobilia. „Okrem toho majú zákazníci aj vlastné požiadavky na kuchyne. Preto je výroba často kusová.“

Špičkové riešenia pre vysoké požiadavky

Vďaka cenovo efektívnej a spoľahlivej výrobe spĺňa nobilia vlastné vysoké štandardy na výstup, rýchlosť a výkon v kombinácii so spoľahlivosťou dodávky a kvalitou služieb. V úzkej spolupráci s firmou nobilia využíva firma Hüttenhölscher svoje špecifické know-how na vývoj špičkových riešení podľa požiadaviek jednotlivých zákazníkov, ktoré sa využívajú pre montážne zariadenia v závodoch nobilia. „Základom nášho neustáleho zlepšovania sú technologické inovácie. Mnohé z nich, napríklad komponenty s IO-Link alebo Motion Terminal, pochádzajú od spoločnosti Festo, ktorá sa vyznačuje vysokou kvalitou, výbornými riešeniami a konzultáciami,“ hovorí Hüttenhölscher.

Najnovšie plne automatizované montážne zariadenie na výrobu zásuviek do kuchynských skriniek, ktoré dodala firma Hüttenhölscher firme nobilia, má dve úrovne. Na hornej úrovni sa čelné steny spracúvajú vo vŕtacom zariadení, kde sa do nich vyvŕtajú potrebné montážne otvory. Na spodnej úrovni sa paralelne zhotovia príslušné zásuvky. V poslednom kroku sa nasadí čelná strana na zásuvku.

Podľa objednávky sa priamo privádzajú odlišné varianty čelných strán
v rôznych veľkostiach, materiáloch a farbách. „Čelná strana je ako akýsi master v zariadení,“ hovorí Henkenjohann. Zariadenie zaznamená špecifickú identitu privádzanej čelnej strany pomocou čiarového kódu. Na základe týchto údajov sa vŕtacie zariadenie automaticky prispôsobuje veľkosti čelnej strany a potrebnému vzoru vŕtania. Súčasne sa na spodnom poschodí zariadenia začína montáž zodpovedajúceho zásuvkového bloku. Na konci zariadenia sa čelná strana a zásuvka spoja dohromady.

Hviezdy v pneumatickej technike

Veľké množstvo pneumatických pohonov zo série hviezd v pneumatickej technike posúva čelné strany a zásuvky z jedného montážneho kroku do druhého, pridržiava ich a upína pre ďalšie spracovanie. V prašnom prostredí ukazujú pohony ADN, DNC, DFM, DSBC alebo DSNU svoje silné stránky z hľadiska robustnosti a životnosti. Sane SLT dopĺňajú zabudované produktové portfólio.

Medzi hviezdy v pneumatickej technike patrí 2 200 automatizačných produktov, ktoré vynikajú svojou robustnosťou, atraktívnou cenou a ľahkou dostupnosťou na celom svete. Môžu byť použité na optimálne riešenie 80 percent všetkých automatizačných úloh. „Keďže spoločnosť Festo dodáva vysokokvalitné automatizačné produkty, pri takmer všetkých našich zákazníkoch požadujeme, aby bola ich dodávateľom automatizácie,“ vysvetľuje Daniel Hüttenhölscher. Pri poslednom zariadení, ktoré firma Hüttenhölscher dodala firme nobilia, bolo požadované pripojenie IO-Link. „Bolo to preto, lebo sme na našich prezentáciách dokázali presvedčiť projektantov a technikov z firiem Hüttenhölscher a nobilia o výhodách tejto pripojovacej techniky,“ dodáva Viktor Peters, technický predajca spoločnosti Festo.

Vyššia dostupnosť systému vďaka IO-Link

Ventilový terminál VTUG ovláda všetky pneumatické funkcie pomocou IO-Link. Ventilový terminál je malý, kompaktný, má vysoký prietok a využíva túto jednoduchú pripojovaciu techniku. IO-Link je jednotná, štandardizovaná, a teda efektívna inštalačná a pripojovacia technika. Zariadenia s pripojením IO-Link je možné ľahko a pohodlne parametrizovať a pri výmene ich možno okamžite uviesť do prevádzky bez použitia návrhových nástrojov.

„V prípade servisu umožňuje IO-Link oveľa rýchlejšie hľadanie chýb a zaisťuje tak, že stroj bude opäť rýchlejší,“ hovorí Hüttenhölscher. To je možné vďaka tomu, že Festo IO-Link Master umožňuje rozsiahlu diagnostiku. Zariadenia podporujúce IO-Link, napríklad inteligentné snímače a akčné členy, sa pri výmene automaticky parametrizujú. „To výrazne zvyšuje dostupnosť našich zariadení,“ dodáva Henkenjohann.

Vyhodnotenie zariadení v zmysle Priemyslu 4.0

Komplexné diagnostické stavy je možné prenášať rýchlo a štandardizovaným spôsobom a je možné realizovať koncepty prediktívnej údržby a monitorovania stavu. Spoločnosť Festo tiež ponúka mnoho zariadení s IO-Link, od rôznych radov snímačov až po akčné členy, ako sú ventilové terminály, elektrické pohony a kontroléry krokových motorov. Daniel Hüttenhölscher hovorí: „Vďaka tejto modernej pripojovacej technike spoločnosť Festo významne zhodnocuje naše systémy a my môžeme urobiť ďalší krok k Priemyslu 4.0. Keďže nie je potrebné individuálne zapojenie, IO-Link významne zjednodušuje elektroinštaláciu. Vďaka softvéru je možné parametre kopírovať a ušetrí sa veľa času pri uvedení do prevádzky.“

nobilia-Werke
J. Stickling GmbH & Co. KG

Waldstraße 53–57
33415 Verl
Deutschland

www.nobilia.de

Oblasť činnosti: výroba a predaj kuchynských liniek

Hüttenhölscher Maschinenbau GmbH & Co. KG

Grasweg 47
33415 Verl
Deutschland

www.huettenhoelscher.de

Oblasť činnosti: projektovanie, konštrukcia a montáž špeciálnych strojov
a robotické aplikácie pre nábytkársky priemysel a ďalšie priemyselné odvetvia

  1. Tento článok sa objavil v časopise pre zákazníkov Festo „trends in automation“ v čísle 1.2018
  2. Fotografie: nobilia

marca 2018

Prehľad