Lokalizácia netesností v praxi

Energy Saving Services v spoločnosti Tate & Lyle v Holandsku

Služby Festo Energy Saving Services znižujú náklady na prevádzku priemyselných zariadení po celom svete. Analýzou výroby, spotreby a kvality stlačeného vzduchu, ako aj cielenou lokalizáciou netesností sa dajú spoľahlivo nájsť skryté zdroje chýb. V spoločnosti Tate & Lyle v Holandsku odborníci na energetickú účinnosť objavili straty 6000 l/min.

Ak má vaše auto vysokú spotrebu, musíte chodiť často na čerpaciu stanicu, čo pocíti vaša peňaženka. Ak priemyselné zariadenie spotrebuje príliš veľa stlačeného vzduchu, bežne to nie je tak rýchlo viditeľné. Je to preto, lebo k strate stlačeného vzduchu dochádza postupne v priebehu mesiacov a rokov. Keďže firmy nie vždy majú kapacity a know-how na komplexnú kontrolu stlačeného vzduchu, spoločnosť Festo im ponúka svoje služby úspory energie Energy Saving Services. Skúsení zamestnanci analyzujú stav kompresora a zariadenia, vypracúvajú akčné plány, udržiavajú pneumatické komponenty a starajú sa o to, aby bol stroj trvalo v optimálnom stave. Výsledok: efektívna výroba stlačeného vzduchu, menšia spotreba stlačeného vzduchu a výrazne menej strát stlačeného vzduchu. Zvyšuje sa stabilita výrobného procesu, znižuje sa počet prestojov a klesajú prevádzkové náklady. Zníženie strát stlačeného vzduchu o 100 l/min. ušetrí ročne až 1 000 eur.

Energia ako konkurenčný faktor

Spoločnosť Tate & Lyle vo viac ako 30 závodoch po celom svete vyrába z najrozličnejších surovín stovky vysokokvalitných prísad, ako je glukózový sirup, fruktóza, dextróza a potravinové stabilizátory. V záujme zachovania konkurencieschopnosti na globálnom trhu sa manažér údržby Remo Dubbeld z holandského závodu Tate & Lyle rozhodol skontrolovať všetky systémy stlačeného vzduchu a využiť na to služby Festo Energy Saving Services. „Pre nás v spoločnosti Tate & Lyle je úspora energie kľúčovým faktorom v celosvetovom konkurenčnom prostredí,“ hovorí Remo Dubbeld. „Máme síce vlastný program na úsporu energie, ale Energy Saving Services od spoločnosti Festo tento program dokonale doplnili.“

Lokalizácia netesností znižuje náklady

V spoločnosti Tate & Lyle sa zamerali odborníci Energy Saving Services na lokalizáciu netesností. Dôvod: optimálny manažment únikov významne znižuje náklady na stlačený vzduch. Podľa štúdie Fraunhoferovho inštitútu ISI „Systémy stlačeného vzduchu v Európskej únii“ zameranie sa len na túto oblasť predstavuje zhruba 42 % celkového potenciálu úspor. Aby bolo možné spoľahlivo lokalizovať každú netesnosť, špecialisti zo spoločnosti Festo pomocou ultrazvukových detektorov skenovali zariadenia a vedenia stlačeného vzduchu v celom výrobnom závode v Amsterdame. Tak objavili aj najmenšie netesnosti, ako aj uvoľnené prípoje a spojky. Každý nájdený únik bol označený a boli zaznamenané všetky príslušné údaje, ako sú odhadované doby opravy a náhradné diely. Výsledkom bol kompletný akčný plán na rýchle a ľahké odstránenie netesností.

Investícia sa vyplatila

Služby odborníkov zo spoločnosti Festo sa spoločnosti Tate & Lyle vyplatili. „Spoločnosť Festo vykonala perfektnú lokalizáciu netesností a podrobne skontrolovala naše zariadenia,“ vysvetľuje Remo Dubbeld. „Našlo sa veľa netesností. Strácali sme celkovo 6 000 litrov za minútu, čo zodpovedá približne 8 percentám našich nákladov na stlačený vzduch.“ Pri trhovej cene stlačeného vzduchu vo výške 0,025 eur/m³ spoločnosť ušetrí ročne asi 75 000 eur.

Viac opatrení

Tate & Lyle teraz s podporou spoločnosti Festo a ďalších partnerov vykonáva lokalizáciu a opravu netesností každý mesiac. „Zamestnanci služieb Energy Saving Services sú veľmi dobre vyškolení a presne dodržiavajú bezpečnostné pokyny, ktoré sme stanovili,“ hovorí Dubbeld o spolupráci so spoločnosťou Festo. Úspech v Holandsku medzitým motivoval aj ďalšie výrobné závody spoločnosti Tate & Lyle. „Povedal som kolegom z iných závodov o službách Energy Saving Services,“ vysvetľuje manažér údržby. „Majú rovnaké programy na úsporu energie ako my v Holandsku a momentálne plánujeme implementáciu rovnakých opatrení aj v ďalších európskych závodoch.“

  1. Tento článok sa objavil v časopise pre zákazníkov Festo „trends in automation“ v čísle 2.2013
Prehľad