Plne automatizovaná extrakcia DNA

Príprava vzoriek pomocou robota

Pri šľachtení rastlín sa každý deň skúma v laboratóriu nespočetné množstvo vzoriek DNA. Šľachtitelia riešia technickú otázku, ako rýchlo a zároveň bezchybne testovať DNA. Automatizované zariadenie podporuje laboratórium pri príprave vzoriek na analýzu.

Pri programoch šľachtenia rastlín sa DNA z tkanív listov a semien mikrobiologicky skúma s cieľom zistiť také vlastnosti, ako je odolnosť proti chorobám alebo obsah vitamínov. Analýza musí byť vykonaná rýchlo a veľmi presne. Je mimoriadne dôležité, aby boli výsledky bezchybné a dali sa reprodukovať. Preto laboratóriá uskutočňujú rovnaké testy niekoľkokrát za sebou. Treba mať tiež prehľad, ktoré analýzy sa už vykonali. Ďalším dôležitým kritériom je dosledovateľnosť vzoriek: vždy musí byť jasné, o ktorú vzorku ide, aby sa zabránilo zámene.

Automatizovaná príprava vzoriek DNA

Automatizované systémy dnes dokážu podporovať takmer celý proces analýzy od identifikácie vzoriek a ich odoberania až po prípravu a samotné testy. Toto odbremeňuje pracovníkov v laboratóriu od monotónnych a opakujúcich sa úloh a poskytuje im viac času na náročné úlohy. Zároveň je analýza rýchlejšia a kvalita výsledkov sa zvyšuje.

Dôležitým krokom v procese analýzy je odstránenie kontaminantov z DNA. Túto úlohu v automatizovanom laboratóriu preberá robot na extrakciu DNA. Používa špeciálnu extrakčnú chémiu, ktorá obsahuje magnetické častice. Tieto častice viažu nukleové kyseliny, ktoré tvoria DNA. Nečistoty sa potom odstránia vodou a DNA je pripravená na nasledujúce molekulárno-biologické analýzy.

Festo: automatizácia pre laboratóriá

Robot v akcii

Pre proces čistenia sa vzorky DNA nachádzajú v platničkách s hlbokými jamkami, ktoré sú špeciálne určené na skladovanie laboratórnych vzoriek. Pod platničkami je pripevnených osem permanentných magnetov. Robot privádza do platničiek extrakčnú chémiu pomocou 96-násobnej pipetovacej hlavy, zariadenia s pipetami, ktoré dávkujú kvapalinu súčasne. Magnetické bloky viažu na dne platničiek s hlbokými jamkami magnetické častice nachádzajúce sa v kvapaline. Tak sa dajú ľahko oddeliť od DNA. Tá sa vyčistí vodou a je k dispozícii pre ďalšie testy.

Robot musí počas extrakcie pracovať veľmi presne. Musí spoľahlivo umiestniť pipetovaciu hlavu tak, aby sa kvapalina naliala presne do platničiek. Riadenia, motory a elektrické osi od spoločnosti Festo zabezpečujú, že pipetovacia hlava môže pracovať rýchlo a s milimetrovou presnosťou. Takéto automatizačné riešenia pre laboratóriá sa budú v budúcnosti v laboratóriách používať čoraz častejšie, aby bolo šľachtenie rastlín stále konkurencieschopné.

Prehľad