Rýchla cesta k bezpečnému inzulínovému peru

Diabetes je na celom svete na vzostupe: každý rok sa vyvinie približne u 10 miliónov ľudí. Rovnako rastie potreba inzulínových pier na samostatnú liečbu. Dánska pobočka spoločnosti Syntegon vyvinula automatizovaný systém na výrobu týchto pomôcok využitím automatizačnej platformy od spoločnosti Festo.

Michael Andersen, obchodný riaditeľ spoločnosti Syntegon Technology Sandved v Dánsku, hovorí: „Mojím snom sú priebežné zmeny formátu v našich strojoch. To by bol vrchol našej filozofie flexibility a agility, ktorou sa v našej spoločnosti riadime.“

Flexibilita a agilita

„Pomocou automatizačnej platformy od Festo, ku ktorej patrí aj súprava pre servolisovanie, sa tento sen zrejme čoskoro stane skutočnosťou,“ hovorí odborník na automatizáciu, Michael Andersen. Súprava pre servolisovanie YJKP od Festo je nakonfigurovaný modulárny systém, ktorý obsahuje softvér, riadenie a štandardné elektrické pohony. Umožňuje jednoduchú integráciu do zariadenia a vďaka nainštalovanému softvéru ponúka vysokú flexibilitu. Preto je modulárny lisovací systém so servopohonom pre elektrické lisovanie a spájanie až do 17 kN okamžite pripravený na použitie a v porovnaní s podobnými riešeniami na trhu sa dá intuitívne parametrizovať. Navyše je cenovo výhodný.

„Do liniek na automatizovanú montáž inzulínových pier sme nainštalovali viac ako sto súprav pre servolisovanie,“ hovorí Ulrik Keldke, vedúci technického oddelenia v Syntegon v meste Sandved. Presne nastaviteľné sily pre lisovanie a spájanie prispievajú k stálej kvalite a vyrobí sa len málo nepodarkov. „Na súprave pre servolisovanie od Festo sa nám páči najmä to, že sa dá rýchlo a jednoducho uviesť do prevádzky a že obsluha stroja nepotrebuje žiadne zaškolenie,“ vysvetľuje hlavný inžinier Keldke.


Kvalita a bezpečnosť

„Automatizácia montážnej linky je nevyhnutným predpokladom na splnenie požiadaviek na konečný produkt: inzulínové perá musia byť bezpečné a musia sa dať jednoducho používať,“ hovorí Andersen. Perá sa nesmú pacientovi pri aplikácii zlomiť, lebo by ho to mohlo ohroziť. Súprava pre servolisovanie udržuje konštantné napätie a tlak. „Sklo striekačiek sa nesmie pri rôznom tlaku rozbiť,“ hovorí Keldke. Automatizované systémy zabezpečujú, aby boli inzulínové perá vždy v poriadku a mohli pacientovi dodať presné množstvo inzulínu.

V závislosti od typu stroja vyrábajú montážne stroje Syntegon až 300 pier za minútu. Stupeň automatizácie sa dá nastaviť podľa potreby a možno ho upraviť aj dodatočne. Koncepcie strojov sú založené buď na otočnom stole pre nízky až stredný výkon, alebo na lineárnom dopravníkovom systéme pre vysoký výkon. Pre zvýšenie výkonu a stupňa automatizácie je možné systém rozšíriť o automatické podávače a stanice.

Montážna súprava pre servolisovanie od Festo

Súprava YJKP pre servolisovanie od Festo vykonáva tri kroky spájania a lisovania: od vloženia kazety, ihly a pružiny po vloženie sklenených a plastových krytov.

Odolnosť a spoľahlivosť

Syntegon Technology, predtým Bosch Packaging Technology, je poskytovateľom integrovaných riešení. Montážnu linku na inzulínové perá možno rozšíriť na kompletnú linku s ďalšími zladenými systémami od tejto spoločnosti. Výrobcovia liekov môžu získať nakonfigurované funkcie takých procesov, ako je plnenie, uzatváranie, montáž, testovanie, označovanie a balenie, z jedného zdroja.

Na riadenie stroja sa využívajú elektrické a pneumatické komponenty a moduly z automatizačnej platformy Festo. Tým je zabezpečená konzistentnosť na strane ponuky – produkty Festo sú dostupné po celom svete a poskytujú otvorené rozhrania pre riadenie vyššej úrovne. Modul CPX-E-CEC od Festo vytvára spojenie s úrovňou riadenia procesov. To znamená, že je otvorený pre Profinet alebo pre ostatných zákazníkov v Európe pre EtherCat. Pre zákazníkov v Severnej Amerike môže byť systém dodaný aj s Ethernet/IP modulom.

Štandardizácia komponentov má ďalšie kladné stránky, ktoré sú pre Syntegon konkurenčnou výhodou: rýchlejší čas uvedenia na trh. „Tento trend je vo farmaceutickom priemysle čoraz zreteľnejší,“ vysvetľuje Michael Andersen zo spoločnosti Syntegon. „V súčasnosti sme schopní dodať systémy po šiestich až deviatich mesiacoch. Naším cieľom je však skrátiť toto obdobie na tri až šesť mesiacov. S naším flexibilným a agilným prístupom sa k tomuto cieľu každým dňom približujeme.“

Automatizované zariadenie Syntegon na inzulínové perá

Celkový pohľad na nový stroj: automatické montážne linky Syntegon produkujú až 300 inzulínových pier za minútu v závislosti od modelu. Stupeň automatizácie sa dá nastaviť podľa potreby a možno ho upraviť aj dodatočne.

O spoločnosti Syntegon:

Syntegon Technology je popredným poskytovateľom procesnej a baliacej techniky na svete. Ako bývalá obalová divízia skupiny Bosch Group ponúka táto spoločnosť so sídlom vo Waiblingene (Nemecko) už viac ako 50 rokov kompletné riešenia pre farmaceutický a potravinársky priemysel. Viac ako 6 100 zamestnancov na 30 miestach vo viac ako 15 krajinách vytvorilo v roku 2019 celkové tržby vo výške 1,3 miliardy eur. Portfólio inteligentných a udržateľných technológií zahŕňa tak jednotlivé stroje, ako aj kompletné systémy a služby. K oblastiam použitia vo farmaceutickom priemysle patrí výroba, spracovanie, plnenie, kontrola a balenie tekutých a tuhých liekov (napr. injekčné striekačky a kapsuly). V potravinárskom priemysle ponúka procesnú techniku pre cukrovinky, ako aj obalové riešenia pre suché potraviny (napríklad tyčinky, pečivo a kávu), mrazené potraviny a mliečne výrobky.

januára 2022

Prehľad