Vykročte z radu

Vysokoflexibilné frézovacie a sústružnícke centrá

Úspora času až 70 % a jednotkové náklady nižšie o 50 %. To potvrdzuje mnoho používateľov frézovacích a sústružníckych centier značky Stama. Dôvodom je vysoká flexibilita strojov, ktorých nastavovacie časy sú prakticky zanedbateľné. Na úspechu sa podieľa integrované automatizačné riešenie od spoločnosti Festo na vkladanie a odoberanie obrobkov, ako aj menič nástrojov v prídavnom zásobníku.

Veľké plus obrábacích strojov spoločnosti Stama: malé dávky a veľké série je možné prepínať takmer ľubovoľne za sebou. „Naše centrá pre frézovanie a sústruženie sú výhodné preto, lebo obrobky sa dajú kompletne frézovať, sústružiť, vŕtať, brúsiť, ozubiť, odhrotovať a leštiť zo všetkých šiestich strán v jednom pracovnom cykle,“ vysvetľuje Gerhard Schweicker, technický predajca spoločnosti Stama. „Pri päťosovom obrábaní je možné obrobok a nástroj ľubovoľne polohovať a natáčať v priestore,“ dodáva odborník na stroje.

Zvislé nakladanie dielov

„Pri strojoch radu MT, MT726-2C a MT734-2C, sa používajú dva nástroje nezávisle od seba. Vďaka kyvným otočným vretenám je možné zvislé nakladanie dielov,“ hovorí Schweicker. „Na nakladanie dielov sa využíva integrovaná automatizácia – uchopovače s lineárnym portálom Festo,“ hovorí Jochen Boscher z projektového manažmentu Stama. Nakladač a vykladač umiestni obrobok na pracovné miesto, kde sa automaticky upne. Tak je možné optimálne využiť pracovné cykly. Zatiaľ čo sa ešte obrába obrobok, môže integrované automatizačné riešenie vstúpiť do pracovného priestoru, vyložiť hotové diely a po obrábaní ich nezávisle od ostatných obrobkov odobrať.

Výsledkom sú kratšie jednotkové časy a nižšie jednotkové náklady, pretože už nie je potrebné manuálne nakladanie. Lineárny portál pripravený na inštaláciu otvára nové možnosti. S 4,5-metrovou horizontálnou osou DGE a dvoma nezávisle pracujúcimi vertikálnymi osami EGC s uchopovačmi HGPL od spoločnosti Festo môžu byť obrobky transportované priamo do pracovnej oblasti na spracovanie, takže môžu byť súčasne nakladané aj odoberané. Festo dodáva tento nakladač a vykladač skompletizovaný a pripravený na inštaláciu do stroja.

Menič nástrojov skracuje čas potrebný na nastavenie

Spoločnosť Stama ponúka frézovacie a sústružnícke centrá radu MT726 a MT734 s prídavným zásobníkom na uloženie ďalších nástrojov, aby sa výrazne skrátili časy nastavenia pri častých výmenách komponentov. Plnoautomatická výmena nástroja sa tiež vykonáva prostredníctvom kompletného manipulačného riešenia pripraveného na inštaláciu od spoločnosti Festo. Táto dvojitá uchopovacio-otočná jednotka sa skladá z osí EGC, pneumatického otočného pohonu DRRD a robustného uchopovača nástrojov HGPT. „Je veľkou výhodou mať pri plánovaní projektu všetky potrebné riešenia na manipuláciu s obrobkami a nástrojmi z jedného zdroja,“ zdôrazňuje Boscher. „Spoločnosť Festo je naším kompetentným partnerom pre vývoj úplnej automatizácie v stroji.“

Systémové riešenia pripravené na montáž

Pri plánovaní systémových riešení pre frézovacie a sústružnícke centrá čerpali špecialisti technického a aplikačného centra Festo z bohatých skúseností z tisícok manipulačných riešení pripravených na inštaláciu. V prípade takýchto projektov je integrácia rôznych zbernicových systémov alebo I/O pripojenie k riadeniu stroja bezproblémové. Zákaznícke riešenia pre inštalačné rozhrania a miesta odpojenia sú prispôsobené príslušným požiadavkám. V tomto prípade sú napríklad nakladač a vykladač, ako aj menič nástrojov v prídavnom zásobníku zvlášť flexibilné vďaka prispôsobenej prednej strane podľa požiadaviek zákazníka.

„Integrované automatizačné riešenie pre vkladanie polotovarov a odoberanie obrobkov, ako aj menič nástrojov od spoločnosti Festo prispievajú k priestorovo úspornému usporiadaniu stroja,“ hovorí Schweicker. „Keďže tri štvrtiny našich strojov sa používajú v rôznych častiach sveta, je dôležité spolupracovať s globálnym partnerom s hustou predajnou a servisnou sieťou, akým je Festo. Týka sa to najmä Číny, kde ako výrobca obrábacích strojov zaznamenávame veľký rast,“ dodáva Boscher zo spoločnosti Stama.Stama Maschinenfabrik GmbH

Siemensstraße 23
73278 Schlierbach
Deutschland

www.stama.de

Oblasť činnosti: výroba a predaj vertikálnych CNC obrábacích centier, zariadení, nástrojov a meracej techniky

  1. Tento článok sa objavil v časopise pre zákazníkov Festo „trends in automation“ v čísle 1.2017

marca 2017

Prehľad