Bezdotykové váženie

Vznášajúca sa vážiaca miska so supravodičmi

Mimoriadne čisté a sterilné procesy sú pre priemyselnú výrobu čoraz dôležitejšie, najmä v medicínskom a farmaceutickom priemysle. Povrchy v čistých priestoroch musia byť uzavreté a musia sa dať ľahko čistiť a dobre dezinfikovať. Nový koncept so supravodičmi teraz umožňuje bezkontaktné a presné váženie a meranie.

Nie je ľahké zabezpečiť, aby v laboratóriu nedochádzalo ku kontaminácii a vzniku choroboplodných zárodkov. Zvlášť problematické sú pracovné prostriedky, ako skúmavky, Petriho misky alebo meracie prístroje, napríklad váhy. Do chráneného pracovného priestoru sa prinášajú zvonka a môžu byť zdrojom choroboplodných zárodkov. Ak ich umiestnite na pracovnú plochu, vytvoria sa pod nimi medzery, ktoré sa ťažko udržiavajú čisté.

Vznášajúca sa vážiaca miska

Využitím levitácie pôsobením magnetického poľa, akú umožňujú napríklad supravodiče, sa tomu bude dať predísť. Takúto možnosť ponúka koncept SupraSensor od spoločnosti Festo. Má funkciu bezkontaktnej váhy, ktorú je možné použiť v bezpečných pracovných stoloch pri biologických alebo chemických analýzach.

Srdcom aplikácie je kryostat so supravodičom, ktorý je trvale namontovaný na presnej váhe pod pracovnou plochou. Nad povrchom sa vznáša vážiaca miska s permanentným magnetom na spodnej strane, ktorý je bezdotykovo spojený so supravodičom, a teda aj s váhami. Využíva sa pritom špeciálna vlastnosť supravodičov, ktoré dokážu udržať magnety vznášať sa v stanovenej vzdialenosti, keď sú ochladené na určitú teplotu.

SupraSensor: vznášajúca sa vážiaca miska

Vznášajúca sa vážiaca miska: jednoduché čistenie v laboratóriu

Jednoduché čistenie laboratória

V laboratóriu sa tak povrch pracoviska zbytočne nezašpiní a dá sa dobre a ľahko čistiť. Vážiaca miska sa vznáša nad doskou stola. Keď nie je potrebná, dá sa preč a celá pracovná plocha je voľná.

Okrem merania a váženia umožňuje táto technológia aj množstvo ďalších činností, napríklad analytické stanovenie hustoty alebo viskozity, presné dávkovanie alebo monitorovanie reaktívnych alebo biologických procesov.

Aplikácia so supravodičmi je zároveň veľmi odolná a priestorovo aj časovo stabilná. Na vznášanie nie je potrebná žiadna regulačná technika a funguje dlho potom, ako je prerušené napájanie.

Prehľad