Elektronika na nosenie

Ako nositeľná elektronika dobýva továreň

Vo svete je rastúci dopyt po nositeľnej elektronike, ako sú inteligentné hodinky, fitness náramky alebo dátové okuliare. V súkromnom sektore ponúkajú tieto zariadenia množstvo možností na získavanie údajov. Dajú sa napríklad zistiť prekonané vzdialenosti, spánkový rytmus alebo teplota tela. A táto technológia má potenciál aj vo firmách, najmä pokiaľ ide o optimalizáciu procesov.

Pojmom „nositeľná elektronika“ sa označujú všetky elektronické zariadenia, ktoré sa nosia priamo na tele. Prísne vzaté k tomu patria aj doteraz využívané kardiostimulátory alebo hodinky s kremennými kryštálmi. Vo všeobecnosti sa toto slovo v prvom rade vzťahuje na zariadenia, ktoré je možné vzájomne zosieťovať a ovládať pomocou aplikácie v smartfóne. Pri nositeľnej elektronike je preto kľúčová možnosť pripojenia k iným technológiám.

Získavanie fitnes údajov v súkromnom sektore

V súkromnej sfére sú obzvlášť populárne inteligentné hodinky a fitness náramky. Pomocou inteligentnej elektroniky je možné napríklad zistiť rýchlosť behu a polohu nositeľa alebo merať tep a srdcovú frekvenciu. Takto môžu používatelia zhromažďovať údaje, aby sa dozvedeli viac o svojom tele, fitnes a pohybových návykoch. Tieto prístroje významne prispievajú aj k prevencii chorôb a včasnej diagnostike.

ProGlove v spoločnosti Festo

Optimalizácia procesov vo firmách

Nová technológia sa dá využiť aj v profesionálnom prostredí. V medicíne sa môžu lekári pri komplikovaných operáciách vzájomne podporovať prostredníctvom dátových okuliarov.

Pri výrobe a logistike sa inteligentné okuliare využívajú na údržbu strojov. Upozorňujú zamestnancov na chybné procesy a poskytujú presné pokyny na vykonávanie opráv. Dokumentujú aj vykonanú prácu, a tak nie je nutné vypĺňať formuláre.

ProGlove v spoločnosti Festo

Využitie inteligentných rukavíc v spoločnosti Festo

Nositeľná elektronika sa využíva aj v spoločnosti Festo. Pracovníci v technologickej továrni v Scharnhausene, ktorí prepravujú hotové výrobky z montážnych staníc, skenujú tovar pomocou inteligentnej rukavice „ProGlove“.

Takto môžu pracovať oveľa rýchlejšie, ako keby museli obsluhovať ďalší ručný skener. Pracovný proces je okrem toho ergonomickejší, pretože majú obe ruky voľné na zdvíhanie krabíc.

ProGlove sa budú používať aj v iných oblastiach technologickej továrne, napríklad v stanici pre príjem tovaru alebo pre balenie.

Prehľad