Očami budúcnosti

Rozšírená realita vo výrobe

Tí, ktorí nosia okuliare, vidia lepšie. Každý, kto nosí AR okuliare, vidí viac. Nové optické pomôcky obohacujú prostredie o informácie poskytované počítačom. Technológie s rozšírenou realitou (AR) umožňujú nový pohľad na každodenný život a pracovný svet budúcnosti.

AR okuliare zobrazujú používateľovi údaje z počítača priamo do jeho zorného poľa. Takto je možné cez AR okuliare získať v reálnom čase ďalšie informácie, napríklad pokyny na obsluhu alebo na opravu, ktoré vyšle podpora zo svojho počítača do zorného poľa používateľa. Táto menej výrazná oblasť prekrýva okolité prostredie. Rozšírená realita nebude k dispozícii iba v AR okuliaroch. Aj smartfóny budú schopné v reálnom čase obohatiť snímky z kamery o ďalšie informácie.

Napríklad používatelia AR okuliarov Microsoft Hololens sa už môžu počas videohovoru voľne pohybovať po miestnosti. Keď sa pohybujú, video druhej osoby sa posúva cez steny, nábytok a okná. Pohybom ruky sa dajú spoločne upravované okná pracovnej plochy pripevniť k určitým stenám. Okná sa prispôsobujú povrchom. Je zrejmé, že táto technológia kladie vysoké nároky na snímače. Optické kamerové snímače AR okuliarov skenujú povrchy. Spolupracujú s neoptickými snímačmi, ktoré stanovujú napríklad rotáciu, akceleráciu alebo údaje GPS.


Snímače a displej – interakcia v reálnom čase

Srdcom AR okuliarov je displej. Na rozdiel od počítača alebo smartfónu je potrebný špeciálny systém, ktorý v reálnom čase analyzuje vzťahy medzi očami používateľa, prostredím a displejom. Virtuálne objekty sa totiž musia z hľadiska polohy a tvaru zhodovať s reálnymi objektmi a povrchmi, alebo sa podľa nich aspoň orientovať.

Sledovací systém určuje polohu okuliarov veľmi presne. Snímače detekujú každý malý pohyb a v reálnom čase tomu prispôsobujú displej. To je jediný spôsob, ako sledovať virtuálne objekty, keď používateľ systému pohne hlavou. Príjemná AR skúsenosť v podstate závisí od toho, ako presne a v reálnom čase sa virtuálny a skutočný svet prekrývajú.

Prehľad