10 na 40 variantov

Technologická továreň Scharnhausen: veľmi flexibilné montážne linky

Je jedno, či treba vyrobiť veľkosť dávky 1 alebo 2,5 milióna výrobkov ročne. Nová technologická továreň Scharnhausen spoločnosti Festo ukazuje, ako flexibilita a rýchlosť idú ruka v ruke. Priemysel 4.0 sa už využíva všade, kde je to možné. Interakcia manuálnej výroby a modulárnych montážnych liniek umožňuje až 10 na 40 variantov.

Technologická továreň spoločnosti Festo umožňuje najmodernejšiu automatizáciu na 66 000 štvorcových metroch, s 1 200 zamestnancami, s premysleným, vysoko efektívnym hodnotovým reťazcom, otvoreným komunikačným prostredím, so vzdelávacou továrňou a kreatívnym think tankom. Prepojené zariadenia umožňujú prvé technologické riešenia Priemyslu 4.0. Zamestnanci každý deň priamo a bezpečne spolupracujú s flexibilným robotom. Informácie a materiál prúdia rýchlo, flexibilne a spoľahlivo v plynulých hodnotových tokoch.


Krátke vzdialenosti
V továrni so štíhlymi technológiami sú jednotlivé výrobné procesy prepojené čo najkratšími cestami. A sú usporiadané takým spôsobom, aby nebolo potrebné prechodné ukladanie zásob. Napríklad niektoré procesy sa predtým vykonávali na niekoľkých miestach a musela sa pri nich prekonať vzdialenosť 32 kilometrov, no teraz sa vykonávajú v technologickej továrni len na 120 metroch. Takto sa pod jednou strechou v minimálnom čase vyrába mimoriadne kvalitná manipulačná technika, ventily a ventilové terminály, elektronické komponenty a zákaznícke riešenia na mieru.

Prehľad o technologickej továrni

Oblasti v technologickej továrni Scharnhausen

Technologická továreň je rozdelená do štyroch oblastí: (1) obrábanie, (2) montáž, (3) výroba elektroniky a (4) zákaznícke riešenia.

Dokonalý tvar

Obrábacie stroje s hmotnosťou niekoľkých ton zaberajú 14 000 štvorcových metrov na prízemí technologickej továrne. Otáčanie, frézovanie, vŕtanie a brúsenie. V oblasti obrábania sa vyrábajú presné kovové komponenty na ďalšie spracovanie v montáži. Zariadenia bežia nepretržite a vyrábajú základné komponenty výrobkov Festo, ako sú ventilové telesá a jednotlivé komponenty manipulačnej techniky pre lineárne jednotky. Výstupom je napríklad niekoľko miliónov tesniacich vložiek pre ventily ročne a niekoľko 10 000 ventilových telies denne. Komponenty získavajú povrchovú úpravu v galvanických kúpeľoch v tej istej budove.

Plne automatizované a ručné

V technologickej továrni sa vyrába ručne v centre pre zákaznícke riešenia, ale využívajú sa aj mimoriadne flexibilné a energeticky efektívne montážne linky, ako sú napríklad dva modulárne montážne systémy na výrobu ventilov radu VUVG. Na procese sa podieľa osem výrobných buniek vzdialených od seba 30 metrov. Ročne je možné zmontovať niekoľko miliónov ventilov s časmi cyklu menej ako 15 sekúnd. Využíva sa pritom množstvo vlastných komponentov a riešení. Výrobky Festo sa používajú na výrobu výrobkov Festo. Zariadenia vyrábajú viac ako 50 variantov rôznych veľkostí, pričom 20 variantov tvorí viac ako 80 percent z celkového objemu.

Pri montáži ventilov do ventilových terminálov je stále potrebná manuálna práca. Rovnako je to aj v prípade špeciálnych riešení a jednotlivých komponentov podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov. Množstvá sa pohybujú od niekoľko tisíc ročne, po malé série niekoľkých stoviek až po jediný kus. Pri niektorých produktoch, ktoré treba vyrobiť na mieru vo veľmi krátkom čase, je možnosť rozmanitosti variantov 1040.

Vrátane elektroniky

Mnoho výrobkov sa nezaobíde bez elektroniky. V technologickej továrni vyrába 200 zamestnancov na ploche 6 000 štvorcových metrov zložité elektronické moduly a výrobky. Len 2,5 milióna z nich sa každý rok využije v našej spoločnosti. Do ďalších oblastí spracovania sa dostávajú buď kompletné moduly v telese, alebo osadené dosky s plošnými spojmi. Aj tu sú možné stovky variantov.

Inovácia v automatizácii

Okrem efektívnej a konkurencieschopnej výroby slúži nová továreň aj ako vzor. Pre spoločnosť Festo je to referenčná továreň pre zákazníkov, v ktorej predstavuje najnovšiu automatizačnú techniku. Technologická továreň sa vyznačuje štíhlymi a energeticky účinnými procesmi a zvlášť udržateľnou a ekologicky šetrnou výrobou. Dôkazom je aj platinový certifikát Nemeckej rady pre trvalo udržateľné budovy (DGNB), ktorý továreň získala v septembri 2015. Pre celý koncept továrne bola rozhodujúca veľká univerzálnosť výrobného závodu a návrh efektívnych hodnotových reťazcov a tokov. Vedúci továreň Stefan Schwerdtle sa pozerá do budúcnosti pozitívne: „S technologickou továrňou sme dobre pripravení aj na budúce požiadavky. Máme priestorové predpoklady pre kooperatívny vývoj technológií a produktov. Okrem toho sme výrazne optimalizovali čas uvedenia produktu prostredníctvom optimalizovaných pracovných tokov a upravených základných procesov.“

Zamestnanec intuitívne a bezpečne spolupracuje s montážnym robotom.

Interakcia medzi človekom a strojom

Mnoho aspektov Priemyslu 4.0 je už v technologickej továrni realitou, napríklad interakcia medzi ľuďmi a strojmi. Montážny robot uchopí kryt, zasunie vložky do rámu a prenesie komponent k pracovníkovi na ďalšie spracovanie. Spolupráca je pre ľudí bezpečná. Snímače neustále monitorujú všetky akcie robota. Bol preto pokrytý špeciálnym plastovým povrchom s mimoriadne citlivými snímačmi. Len čo sa zamestnanec priblíži príliš blízko, robot spomalí svoje pohyby alebo sa úplne zastaví. Vďaka účinným bezpečnostným mechanizmom nemusí byť robot za ochranným plotom.

  1. Tento článok sa objavil v časopise pre zákazníkov „trends in automation“ v čísle 1.2016
Prehľad