Virtuálne plánovanie

Plánovanie výroby v technologickej továrni Scharnhausen

Meter, ceruzka, poznámkový blok a dobré oko – na meranie budov alebo zariadení viac nepotrebujete. Alebo? Rovnako ako v mnohých iných oblastiach života, aj tu si digitalizácia nachádza cestu.

Už niekoľko rokov prináša 3D laserové skenovanie revolúciu v dokumentácii a plánovaní v archeológii, architektúre a priemysle. Trojrozmerná vizualizácia budov alebo zložitých geometrií umožňuje presnejší, bezpečnejší a rýchlejší spôsob práce.

Laserové skenery pracujú s laserovým svetlom. Počas jedného skenovania sa niekoľko miliónkrát urobí krátka sekvencia krokov. Skener vyšle laserový lúč, ktorý sa odráža od okolia. Prijímacia optika skenera lúč opäť zachytí. Laserové svetlo prijímané skenerom sa vyhodnocuje pomocou špeciálneho merania.

Od mračna bodov po skutočný obraz

3D laserový skener je pripevnený k statívu a pomocou štandardného servomotora sa pomaly otáča okolo vertikálnej osi. Zrkadlo, ktoré sa otáča okolo vodorovnej osi rýchlosťou niekoľko sto otáčok za minútu, odkláňa emitovaný laserový lúč. Laser pritom skenuje všetky povrchy v určitej okolitej oblasti, zaznamenáva intenzitu odrazeného signálu a vytvára milióny malých meracích bodov – až 976 000 bodov za sekundu. Tieto meracie body vytvárajú obraz prostredia vo forme mračna bodov. Skener tieto body spája s fotografiami skutočného prostredia. Výsledkom je obraz plôch v trojrozmernom priestore.

Pomocou takzvaných referenčných gúľ, ktoré slúžia ako orientačné body pre skener, je možné spojiť niekoľko získaných skenov dohromady a vytvoriť napríklad digitálny obraz celej úrovne budovy. Pomocou komerčne dostupného programu CAD možno 3D obrázky skenera rozšíriť o objekty a konštrukcie. To výrazne uľahčuje plánovanie.

Digitálna továreň sa stretáva s realitou

Nová technologická továreň Scharnhausen od spoločnosti Festo sa plánovala pomocou aditívnej výroby (3D tlač). V miniatúrnej továrni mohli zamestnanci počas výstavby získať prvý dojem o svojom budúcom pracovisku. Spoločnosť Festo sa pri modernizácii výroby elektroniky spoliehala na 3D laserové skenovanie.

To umožnilo rýchlo a zároveň podrobne naplánovať budúce pracoviská. Predišlo sa nepríjemným prekvapeniam po plánovaní, drahým úpravám a odkladom termínov, pretože technické vybavenie budovy bolo plánované na základe reálnych údajov a chýbajúce rozmery sa dali rýchlo a ľahko určiť.

Prehľad