Vypočítané ostrou ceruzkou: energetická účinnosť

Čo má spoločné zariadenie pre ceruzky s energetickou účinnosťou? Neverili by ste, ale je toho veľa! Na výstave „Experience Energy Efficiency“ vo firme Festo v meste Esslingen-Berkheim zariadenie na ostrenie ceruziek ukazuje, ako jedno opatrenie na optimalizáciu energetickej účinnosti zapadá do druhého, až nakoniec vznikne energeticky presvedčivý celkový koncept. Ako? Znížením trenia a hmotnosti, spätným získaním energie, výberom správnych komponentov a účinnou kontrolou a reguláciou.

Konkurenčná výhoda prostredníctvom udržateľnej výroby

Energetická účinnosť v automatizačnej technike je teraz najvyššou prioritou. No konkrétne aký potenciál úspor sa dá využiť? To vám prezradí zariadenie na ceruzky. V ňom sa ceruzky ostria, potlačia, prepravia do stanice, zabalia do plechoviek a presunú do skladu. Pomocou tejto vzorovej továrne možno jasne a na praktickom príklade zodpovedať otázky o celkovej energetickej účinnosti.

Ako rodinná spoločnosť s dlhodobou perspektívou sa Festo už mnoho rokov snaží o celkovú energetickú účinnosť vo svojej vlastnej spoločnosti aj u zákazníkov. Vždy s ohľadom na celý hodnotový reťazec – od návrhu cez energeticky účinné výrobky až po efektívny návrh systémov a energeticky úspornú prevádzku strojov a zariadení v zmysle „zelenej“ výroby.

Na tieto štyri prvky nadväzuje aj výstava s videami, interaktívnymi exponátmi produktov a riešení Festo, ako aj prezentácia udržateľných služieb a ponuky praktických školení. Posolstvo je jasné: každá oblasť rovnako prispieva k tvorbe optimálneho, ekonomického a dokonale zladeného automatizačného riešenia. Je dobré hľadať odpovede na výzvy 21. storočia, o ktorých sa hovorí na úvod výstavy. Najmä na také, ako je nedostatok zdrojov, zmena podnebia a ekologická stopa.

Energetická účinnosť: komplexný koncept

Úspešné riešenia v oblasti energetickej účinnosti sú založené na komplexnom koncepte. Do hry vstupuje hardvér, poradenstvo, návrh, meranie a školenie – tak, ako to ponúka spoločnosť Festo.

Myslite komplexne, konajte cieľavedome

Návrh pre optimálne rozloženie zariadení

Na troch manipulačných systémoch, pneumatickom, elektrickom a kombinovanom, ukazuje stanica 1 celkové náklady na vlastníctvo pri rôznych časoch cyklov počas niekoľkoročnej prevádzky. Návštevník si môže nastaviť ľubovoľný čas amortizácie a zistiť, ktoré riešenie je preňho najekonomickejšie z hľadiska obstarania a nákladov na energiu.

Produkty a riešenia pre vyššiu energetickú účinnosť

Napríklad decentralizované ventilové terminály umiestnené veľmi blízko pohonov cielene šetria stlačený vzduch v stanici 2. Existuje však oveľa väčší potenciál. Animované obrázky poskytujú informácie o ďalších 11 možnostiach úspor. Keďže sa tieto opatrenia týkajú 30 % konečnej spotreby energie v nemeckom priemysle, majú určite budúcnosť.

Služby a ďalšie vzdelávanie ako nástroje riadenia

Zatiaľ čo sa stanica 3 zameriava na služby Energy Saving Services spoločnosti Festo, stanica 4 sa venuje službám spoločnosti Festo Didactic. Teória a prax sú tu udržateľne kombinované. Pretože vedomosti vedú k novým riešeniam. A je pritom jedno, či ide o energeticky účinný skrutkový kompresor v kompresorovom bloku systému stlačeného vzduchu alebo o riadiace príkazy, ktorými je možné sústavne zlepšovať energetickú bilanciu.

Energetická účinnosť Festo: počuteľné straty stlačeného vzduchu

Úlohu tu zohráva snímací prístroj. Špeciálne vybavenie umožňuje počuť aj skryté straty stlačeného vzduchu, ktoré pri výrobe ľudské ucho nezačuje. So službami Festo Energy Saving Services nájdete aj tie najmenšie úniky. Objavíte nimi veľmi zaujímavý potenciál úspor.

Spoločne smerom do budúcnosti

Výstava „Experience Energy Efficiency“ má jasný odkaz: Festo neustále hľadá niečo nové v úzkej spolupráci so zákazníkmi, dodávateľmi, poprednými výskumnými inštitúciami a ďalšími spoločnosťami, o čom svedčia aj jej inovácie.

Prehľad