Elektrická automatizácia

Čím je elektrická automatizácia od Festo taká výnimočná? Ako to odôvodňujú dvaja odborníci na túto technológiu z dvoch kontinentov? Tom Worsnopp z Festo USA a Qiming Guo z Festo China diskutujú o tom, ako dobre možno zosúladiť rôzne požiadavky na elektrickú automatizačnú technológiu s automatizačnou platformou Festo.

Dobrý deň, pán Worsnopp a pán Guo pre náš rozhovor. Prvá otázka pre mňa znie: Aké sú požiadavky na vašom príslušnom trhu?

Worsnopp : V USA nájdete vysoko technologický trh, ktorý kladie veľmi vysoké nároky na elektrickú automatizáciu. Popri správnych riešeniach netreba podceňovať ani ľudský faktor: dôležitá je najmä veľká kompetentnosť a dobré know-how zo strany odborníkov, aby sme zákazníkom poskytli čo najlepšiu podporu pri riešení ich úloh. Táto služba siaha ďaleko do prevádzky elektrických systémov.

Guo : Keď hovorím o našom trhu, myslím mimo čínskeho trhu. Požiadavky, ktoré sú pre nás dôležité, platia aj pre mnohé ďalšie ázijské krajiny. Väčšina našich výrobných zákazníkov hľadá riešenia s jednoduchšími funkciami, zvyčajne v kombinácii s pneumatikou – samozrejme za dobrú cenu a pokiaľ možno z jedného zdroja. Dizajnéri sa často starajú o to, aby neboli príliš závislí na jednej technológii.

Ako potom musí byť navrhnutá elektrická automatizácia?

Guo : Potrebujeme jasnú systémovú architektúru s modulárnym a/alebo decentralizovaným vzdialeným IO, ako je tá, ktorú ponúka CPX-AP. Vďaka tomu je pripojenie ventilových terminálov vo funkčných riešeniach veľmi jednoduché. O tom, či na modulárnom vzdialenom IO alebo decentralizovane na linke AP, potom rozhoduje konštruktér pri návrhu systému. Oddnes sú to preferované riešenia na našom trhu. Ale ani nám sa kolesá nezastavujú. V budúcnosti sa postupne približujeme americkým štandardom.

Worsnopp : Tento stav vecí dobre poznám! Aj na našom americkom trhu je veľa spoločností, ktoré sa spoliehajú na takéto riešenia. Čoraz viac sa však mnohé spoločnosti spoliehajú na technológie, ktoré odrážajú najnovšie trendy. Veľkí hráči aj stredne veľké firmy. Na jednej strane by riešenia mali byť skutočne špičkovou technológiou - ale nielen funkčne, ale aj v tom, že sa s nimi ľahko manipuluje a dajú sa jednoducho prepojiť do systému. A to sa nám vo Festo darí – vďaka intenzívnemu vývoju. Pre mňa je veľmi dôležité, že dokážeme vyriešiť tento rozsah požiadaviek pomocou jednej automatizačnej platformy. Všetko sedí. Každá aplikácia má svoje vlastné mechanické, elektrické a inteligentné pripojenie.

Ako to vyzerá?

Guo : Ľahko! To je kľúč. Jednoduché produkty ako Simplified Motion Series s jednoduchými funkciami a veľmi jednoduchou manipuláciou. Naši zákazníci však požadujú jednoduchosť aj v oblasti techniky: riešenia by sa mali dať ľahko konfigurovať, ľahko objednať a zabezpečiť jednoduché uvedenie do prevádzky. Potom sú naši zákazníci spokojní.

Worsnopp : Naši zákazníci sa v mnohom prekrývajú. Želania sú podobné. Aj pre nás by mali byť výrobky ľahko ovládateľné - v celom hodnotovom reťazci, od projektovania cez nákup, uvedenie do prevádzky až po prevádzku. Nástroje ako Festo Automation Suite na uvedenie do prevádzky alebo Electric Motion Sizing a Handling Guide Online pre návrh elektrických komponentov a systémov sú veľmi užitočné.

Aké dodatočné požiadavky majú zákazníci, napr. v súvislosti s poradenstvom atď.?

Worsnopp : Kompetencia, globálny servis a dostupnosť, ale aj individuálne poradenstvo na mieste alebo online sú kľúčovými požiadavkami – samozrejme v kombinácii so silným a konzistentným portfóliom. Myslím, že u vás v Číne to nie je iné, však?

Guo : Presne tak. Dôležitá je samozrejme aj výroba a dobrý lokálny dodávateľský reťazec – aby bolo možné produkty dodávať rýchlo a spoľahlivo. Svoju rolu u nás však zohráva aj cena riešenia či systému – konkurencia je veľmi intenzívna.

Ďakujem za rozhovor!

apríla 2023

Prehľad