Učiť sa nové alebo nové učenie?

Digitalizácia si nachádza cestu do všetkých oblastí života. Výnimkou nie je ani odborné vzdelávanie. Čoho všetkého sa táto zmena dotkne? Pribudne len zopár nových tém alebo dôjde k ďalším zmenám?

Na jednom spravodajskom portáli sa nedávno písalo o pozemných semaforoch pre smartfónové zombie. Pretože čoraz častejšie ľudia pri chôdzi pozerajú do smartfónov, sústredene si čítajú e-maily alebo píšu správy do messengera a jednoducho zabúdajú na svoje okolie. V školách sa namiesto tradičných tabúľ používajú digitálne tabule. Na YouTube sú aj vzdelávacie filmy. A zmeny sa dejú aj v továrňach. Údržba už nemá v ruke papier alebo súpravu nástrojov, ale autonómny mobilný robot ju automaticky odvezie k ďalšiemu „technickému pacientovi“. Cestou si technik cez tablet zistí, ako treba prispôsobiť softvér daného zariadenia. Takáto každodenná realita vzdelávania alebo výroby nebola pred desiatimi alebo pätnástimi rokmi, však? Celkom určite nie. Svet sa zmenil.

Keď sa využívajú nové technológie včerajška

Vďaka rýchlemu technologickému rozvoju, zvyšujúcej sa globalizácii a rozšírenej dostupnosti internetu, ktorý umožňuje získavať údaje cez smartfón, sa neustále objavujú nové možnosti, ako sa zaoberať príslušnými témami a vzdelávacím obsahom. Okrem toho „typická cieľová skupina“ študentov, „digitálni domorodci“, vyrastajú so smartfónmi a tabletmi a sú prekvapení, keď sa tieto médiá stále označujú za „nové“ a možno sú aj spochybňované.

Nastal prelom

Študenti stoja pred obrovskými výzvami. Na jednej strane sú tu požiadavky na vzdelávanie budúcich zamestnancov, na druhej strane sú cieľovou skupinou študenti, ktorí majú k týmto médiám veľmi blízko, no v škole ich nemôžu využívať (aspoň majú taký pocit). Stručne povedané: zmení sa vzdelávací obsah („čo“) aj didaktika („ako“) čiže spôsob, ako sa bude (môcť) sprostredkovávať (nový) vzdelávací obsah. Na zastávke sa rýchlo naučíte ešte niekoľko ďalších slovíčok, možno si pozriete inštruktážne video v smartfóne, keď ste niekde vonku – tak nejak by to mohlo vyzerať v budúcnosti. Takže aj „kde“ sa čoskoro zmení.

Prvky Priemyslu 4.0 prvkov vo vzdelávaní

Pre tento vývoj už Festo urobilo veľa zmien vo svojom vzdelávaní. Prijaté kroky, samozrejme, nemôžu pojať úplnú zložitosť digitalizácie, sú však dôležité na ceste k praxi. Odborný obsah (napríklad z oblasti snímačov) je možné zažiť v rôznych projektoch. Rastie radosť z nového a neznámeho. Konkrétne projekty ako „Sensor-Pong“ alebo „Balance Board“ kombinujú technické a emocionálne vzdelávanie o snímačoch Priemyslu 4.0. Využívajú sa aj „nové“ médiá. Okrem smartfónov majú študenti k dispozícii aj tablety alebo notebooky 2 v 1. Študenti však niekedy používajú aj svoje smartfóny, napríklad na riadenie malého robota prostredníctvom aplikácie. Bezplatné Wi-Fi pripojenie je samozrejmosťou.

3D Cocooner

Pri školení nesmie chýbať výskum a priekopnícke technológie. Nové tlačové procesy v okamihu premenia nápady na obrobky.

Z nápadov sa stávajú obrobky

V kontexte Priemyslu 4.0 hrá „veľkosť dávky 1“ dôležitú úlohu, v neposlednom rade z hľadiska automatizácie spoločnosti Festo. Na to treba myslieť už v ranom štádiu. Všetko je zamerané na zákazníka, no zároveň by malo byť všetko stále hospodárne. Aj keď ide len o jeden produkt, ktorý bude objednaný iba raz. Preto študenti a stážisti v spoločnosti Festo využívajú 3D tlačiarne, ktoré im pomáhajú vytlačiť nápady, ktoré sami navrhnú, ak je na to čas. Takto sa z nápadov stanú v krátkom čase obrobky.

Známe a nové sa využíva spolu

Okrem toho, že bude potrebné primerané vybavenie, vyvstáva otázka, či budú potrebné nové pracovné pozície a či a ako sa dajú prispôsobiť doterajšie pracovné pozície. Spoločnosť Festo doteraz nevidela potrebu vytvárať úplne nové pracovné pozície. Využíva doterajšie pozície, pričom pracovníci sa oboznamujú s novými témam a absolvujú školenia, napríklad v našej vlastnej vzdelávacej továrni pri výrobe. Okrem toho sa pri niektorých pozíciách už plánuje zaškolenie študentov prácou v rôznych oddeleniach.

Školenie školiteľov

Školitelia musia byť proaktívne pripravení na témy 4.0. V konečnom dôsledku oni vedú študentov. V spoločnosti Festo sa tomu hovorí „train-the-trainer“. Okrem týchto školení bolo vypracované interné školenie „4.0 Circle“, v ktorom školitelia spoločne zvažujú, čo bude možné, ale aj relevantné a realizovateľné v budúcnosti. Pretože platí, že nie všetko, čo je možné, je realizovateľné, ekonomicky výhodné a predovšetkým užitočné pre vzdelávanie. V každom prípade sú pri technickom odbornom a ďalšom vzdelávaní veľmi dôležité poznatky o procesoch. V budúcnosti bude nevyhnutné, aby sme sami chápali a ovládali proces aj pri netransparentných technológiách. Školitelia spoločnosti Festo už dnes na to pripravujú seba i svojich študentov. Dôležitým nástrojom je tu spätná väzba a vývojový systém, ktorý optimálne rozvíja kompetencie každého účastníka.

Priemysel 4.0 – je to všetko alebo vôbec nič?

Vždy tu bol technologický rozvoj a pravdepodobne nenastane deň, keď sa všetko náhle zmení. Je to postupný proces a už sme uprostred neho. Sú to zaujímavé časy pre školiteľov a osoby zodpovedné za HR. Kvalifikovaný pracovník budúcnosti musí vedieť viac, byť schopný urobiť viac a byť pripravený na ďalekosiahle zmeny. Bude naďalej dôležité rozvíjať odborné základy. Pribúda však nový obsah a nové vyučovacie a vzdelávacie médiá. Je potrebné si položiť otázku, či nové médiá riešia všetky problémy a či sa neurologická „štruktúra mozgu“ vyvíja rovnakou rýchlosťou. Pretože ľudia a ich schopnosť učiť sa majú limity.

Všetko je o zmesi

Jedno staré príslovie hovorí, že je dobré všetko premiešať. Zachovať osvedčené a vytvoriť nové znamená, že niekedy má zmysel ďalej využívať „staré“ metódy pri integrácii nových technológií. Inokedy sú však pre nový obsah potrebné aj nové metódy. V tejto súvislosti budú školitelia a študenti hovoriť o „učení sa nového a novom učení“. A ak sa budeme vedome zaoberať viac-menej „novými“ technickými možnosťami, dúfame, že nebudeme musieť použiť „pozemné semafory“.

  1. Tento článok sa objavil v časopise pre zákazníkov „trends in qualification“ od Festo Didactic v čísle 2.2016
  2. Fotografie: Fotolia, Festo
Prehľad