Manipulácia EXCM vo Visatronic

Malý, ale mocný!

Flexibilná a cenovo výhodná automatizácia pri montáži malých častí

Zohľadniť všetky dôležité faktory a vytvoriť úspešné automatizačné riešenie nie je ľahká úloha. Cieľ spracovať čo najviac veľkostí dávok naráža na požiadavku čo najnižších nákladov. Plochý miniportál EXCM od spoločnosti Festo dokazuje, že to ide.

Životné cykly výrobkov sú čoraz kratšie, najmä v elektronickom priemysle. Spoločnosti sa s tým môžu vyrovnať pomocou flexibilných automatizačných riešení, ktoré umožňujú ľahkú konverziu na rôzne varianty. Tak môžete dosiahnuť ekonomickú výrobu malých a veľkých dávok. Zároveň sa zvyšujú požiadavky na kvalitu výrobného procesu i konečných výrobkov. Vysoký stupeň automatizácie pomáha vylúčiť chyby a zvyšuje presnosť. Okrem toho sa však čoraz viac zmenšuje priestor vo výrobe. Vyžaduje sa kompaktná konštrukcia stroja. Zohľadniť všetky faktory a vytvoriť automatizačné riešenie je náročná úloha. Musí byť splnených niekoľko požiadaviek, napríklad flexibilné prispôsobenie a škálovateľnosť systémov, jednoduchá konfigurácia a nastavenie a rýchle uvedenie do prevádzky. Netreba zabúdať ani na vysoký stupeň spoľahlivosti a presnosti, ako aj nízku obstarávaciu cenu a nízke náklady na údržbu. S plochým miniportálom EXCM spoločnosť Festo úspešne zohľadnila všetky faktory.

Vždy rovnaká základňa

Plochý miniportál EXCM je flexibilné a cenovo výhodné automatizačné riešenie pre množstvo manipulačných úloh. Vďaka koncepcii remeňového pohonu s paralelnou kinematikou sú polohy hnacích motorov pevné. A tak na pohon osi Y nemusí byť privedený motor. Výsledkom nízkej pohybovanej záťaži je kompaktný a výkonný systém. Plochý miniportál tak ponúka efektívnu najmodernejšiu automatizačnú platformu pre výrobcov strojov a zariadení. Manipulácia s materiálom a riadenie procesov môžu byť realizované vždy na rovnakej základni. Je potrebné vymeniť iba prednú časť.

Plochý miniportál EXCM

Dynamika v najmenších priestoroch: nový plochý miniportál EXCM vďaka koncepcii remeňového pohonu s paralelnou kinematikou pracuje s nízkou pohybovanou záťažou.

Rýchla a presná kontrola

Dobrým príkladom úspešného použitia plochého miniportálu EXCM je testovací systém Flying Probe od spoločnosti Visatronic GmbH. Vzhľadom na malé dávky a prototypy nie je testovanie dosiek plošných spojov vždy ekonomické. Spoločnosť Visatronic preto rozšírila svoj existujúci testovací systém Visatest. Nové testovacie zariadenie umiestňuje testovaciu ihlu na elektronické súpravy. Týmto sa overí správne spracovanie a skontroluje sa funkcia modulu. Plochý miniportál je vyrobený práve pre tento testovací systém. Pohon, ktorý je trvale namontovaný na osi Y, sa nemusí priviesť na pohybovanú os. Vďaka kompaktnej konštrukcii a nízkej pohybovanej záťaži nie je ťažké dosiahnuť požadovaný čas pohybu 2 sekundy pre celú uhlopriečku a požadovanú presnosť polohovania 0,1 mm. Pre plochý miniportál sú dokonca možné rýchlosti až 500 mm/s a opakovateľná presnosť v rozmedzí ±0,05 mm v systéme x/y.

Aj fínska spoločnosť PKC používa plochý miniportál EXCM v testovacom zariadení pre mobilné zariadenia s dotykovými obrazovkami a tlačidlami. EXCM umožňuje priblíženie sa na rôzne testovacie pozície, ako aj pohyb v rámci testovacích sekvencií. Toto riešenie pripravené na inštaláciu zaujalo predovšetkým svojou kompaktnosťou, atraktívnou cenou, vysokou flexibilitou a škálovateľnou mechanikou. Viac sa dozviete tu: Presnosť v malom formáte

Manipulácia s EXCM v PCK

Fínska spoločnosť PKC používa plochý miniportál EXCM v testovacom zariadení pre mobilné zariadenia.

Hospodárnejšie zariadenie

Ekonomický nákup a prevádzka, ako aj flexibilné ovládanie cez Ethernet hovoria v prospech plochého miniportálu EXCM. Všetky špecifikácie, ako sú cieľové polohy a rýchlosť jazdy, je možné priamo zadať do štíhleho a cenovo výhodného systému. Systém riadi dva servomotory. A tak je možné ľahko naprogramovať pohybové procesy plochého miniportálu, ako je cieľová poloha, rýchlosť alebo smer.

Plochý miniportál EXCM je optimálny systémový komponent pre automatizáciu laboratórií, výrobu elektroniky, ale aj výrobu a montáž malých dielov a manipuláciu s nimi.

V skratke: plochý miniportál EXCM

Vysoká dynamika: mechanická konštrukcia stacionárnych motorov znižuje pohybovanú záťaž a superponuje hnací výkon oboch motorov. To umožňuje vysokú dynamiku 10 m/s².

Vysoká presnosť systému: kinematická štruktúra umožňuje opakovateľnú presnosť ±0,05 mm (v x/y).

Menej času na montáž: kompletný systém s definovanými rozhraniami a rozmermi.

Jednoduchá objednávka iba s jedným objednávacím číslom. Jednoduchá konfigurácia ponúka úplne zladený manipulačný systém vrátane motorov, kontrolérov a káblov.

Jednoduché uvedenie do prevádzky: EXCM sa ľahko konfiguruje v počítači alebo notebooku pomocou nástroja Festo Configuration Tool (FCT) cez sieť Ethernet LAN.

  1. Tento článok sa objavil v časopise pre zákazníkov Festo „trends in automation“ v čísle 2.2014
  2. Fotografie: Matti Immonen
Prehľad