Bosch Packaging Sigpack VPF

Presne dávkované

Baliace stroje s digitálnou pneumatickou technikou

Mletá káva, cukor alebo lieky. Takmer všetko sa dnes balí do malých a lacných vrecúšok. Nový flexibilný stroj na ploché vrecká Sigpack VPF od Bosch Packaging Technology zaisťuje správne balenie a presný miešací pomer. Ako prvý voľne škálovateľný stroj na vrecká využíva flexibilitu digitálnej pneumatickej technológie terminálu Festo Motion Terminal.

Vrecká

Dnes je v móde zjesť si cestou niečo malé. Výrobcovia potravín preto vyrábajú potraviny „to go“. Na to sú potrebné baliace stroje, ktoré dokážu mimoriadne flexibilne a rýchlo zmeniť formát a presne dávkovať množstvá s hmotnosťou niekoľkých gramov. Príkladom je Sigpack VPF (Vertical Platform Flatpouch).
Vďaka nemu môžu výrobcovia potravín aj liekov ľahko prispôsobiť svoju produkciu aktuálnym trhovým podmienkam. Stroj naplní až 1 800 vreciek za minútu a dosahuje tak najvyšší výkon na štvorcový meter výrobnej plochy na trhu.

Rýchle prispôsobenie

Vďaka modulárnej koncepcii môže mať stroj na ploché vrecká tri až dvanásť jazdných dráh. Počet dráh závisí od požadovaného výkonu a veľkostí vreciek. Umožňuje to nový decentralizovaný systém dávkovania: každá jazdná dráha má vlastnú dávkovaciu komoru a zásobu produktov.

„Oddelenie dávkovacích jednotiek prispieva v mnohých ohľadoch k flexibilite. To napríklad znamená, že rôzne výrobky, napríklad korenie a soľ, je možné dávkovať súčasne na rovnakom stroji,“ vysvetľuje Rolf Steinemann, produktový manažér spoločnosti Bosch Packaging Systems.

Dlhé časy zatavovania pri nízkych teplotách zaručujú hermetické uzavretie balenia a vysokú kvalitu produktu. Vďaka hygienickému a ergonomickému dizajnu je Sigpack VPF prehľadný a prístupný, takže sa ľahko čistí. „Krátke časy čistenia a prestavenia prispievajú k vysokej celkovej efektívnosti zariadenia,“ zdôrazňuje Steinemann. Presné dávkovanie, hlboké plnenie a husté tesniace švy obmedzujú straty produktu a chybné výrobky. Takto je proces balenia pre výrobcu cenovo efektívnejší. Najmä vo farmaceutickom priemysle to významne prispieva k ochrane pacienta: zabráni sa predávkovaniu alebo poddávkovaniu liekmi v prášku.


Vždy presne dávkované

Plniaci mechanizmus je založený na závitovkovom dávkovaní, ktoré sa vyznačuje vysokou presnosťou. Inteligentné riadenie umožňuje dodatočné nastavenie pre ešte presnejšie dávkovanie. „Pri prvom návrhu Sigpack VPF sme počítali s ventilovým terminálom MPA od spoločnosti Festo, ktorý by umožnil prísun produktu na každej dráhe podtlakom a prívodom stlačeného vzduchu so súčasným dvojkomorovým oddelením,“ vysvetľuje Maik Lamprecht, projektový manažér pre vývoj Sigpack VPF. Boli by potrebné ďalšie čistiace komponenty a proporcionálny ventil na každú dráhu.

Dávkovací systém Bosch Packaging

Simultánne plnenie rôznych produktov: vďaka decentralizovanému dávkovaciemu systému s viacerými dráhami

Formáty jediným stlačením tlačidla

„Festo Motion Terminal mnohonásobne zjednodušil prívod produktov,“ uvádza Lamprecht, pretože pomocou Festo Motion Terminal VTEM je možné každú dráhu nastaviť samostatne stlačením jediného tlačidla. „Ventilové diely sa šetria trojnásobne a v stroji pre ploché vrecká máme k dispozícii funkcie, ktoré by sme dosahovali oveľa ťažšie a stáli by nás veľa práce,“ dodáva projektový manažér stroja.

Väčšia spoľahlivosť procesu

Sigpack VPF s terminálom Festo Motion Terminal umožňuje meranie tlaku a vákua na monitorovanie procesov, sledovanie únikov na kontrolu znečistenia klapky a nastavenie čistiaceho a vyprázdňovacieho tlaku pre každú dráhu samostatne. „S terminálom Festo Motion Terminal preto významne zvyšujeme spoľahlivosť procesov,“ hovorí Lamprecht.

Na realizáciu všetkých týchto funkcií je potrebný iba jeden hardvér: Festo Motion Terminal VTEM. Prvýkrát v automatizačnej technike využíva revolučný koncept digitalizovanej pneumatiky. Zmena pneumatických funkcií, ako aj prispôsobenie novým formátom sa ovládajú zmenou parametrov prostredníctvom aplikácií. Vďaka integrovaným inteligentným snímačom pre reguláciu, diagnostiku a samoučenie nie sú potrebné ďalšie komponenty, systém je menej zložitý a zjednodušuje sa objednávanie.

Aplikácie pre Festo Motion Terminal môžu nahradiť až 50 jednotlivých komponentov a operátori strojov dostávajú informácie o stave jednotlivých strojov, celých liniek alebo procesov v reálnom čase. Tak sa dá predísť nákladným odstávkam strojov a zvýšiť dostupnosť strojov.

Bosch Packaging Festo Motion Terminal

Flexibilné: pri zmene veľkosti vreciek a konzistencie prášku terminál Festo Motion Terminal zabezpečuje spoľahlivú distribúciu produktu a robustný proces prísunu.

Bezpečná distribúcia produktu

Vďaka rýchlej aktivácii nových funkcií prostredníctvom aplikácií musia vývojári strojov vyrobiť
iba základný typ stroja. „V budúcnosti by sme mohli ľahko a rýchlo vyberať aplikácie a vyrobiť rôzne verzie strojov v závislosti od požiadaviek zákazníka,“ hovorí produktový manažér Steinemann. Aplikácia „Proporcionálna regulácia tlaku“ umožňuje v zariadení Sigpack VPF prísun produktov pre dávkovanie na viacerých dráhach pomocou vákua. Pri zmene veľkosti vreciek a konzistencie prášku táto automatizačná platforma zabezpečuje spoľahlivú distribúciu produktu a robustný proces prísunu.

Individuálne nastavenia

Medzi ďalšie funkcie patrí nastaviteľný čistiaci a vyfukovací impulz. Automatizačná platforma monitoruje proces plnenia prostredníctvom kontroly klapky sledovaním tlaku. Monitorovanie tlaku a vákua umožňuje včasné zistenie opotrebenia a kontaminácie. Kontrolou úniku sa zaisťuje spoľahlivosť procesov s reprodukovateľnými výsledkami. Čistiaci a vyfukovací tlak je možné nastaviť pre každú dráhu individuálne.

„S terminálom Festo Motion Terminal je pneumatický systém pripravený pre Priemysel 4.0, takže procesné dáta z terminálu môžu byť spracované na našej vlastnej platforme na monitorovanie stavu,“ hovorí produktový manažér Steinemann.

Bosch Packaging Systems AG

Industriestrasse 8
8222 Beringen
Schweiz

www.boschpackaging.com

Oblasť činnosti: vývoj a výroba baliacich a manipulačných systémov pre potravinársky a farmaceutický priemysel, ako aj ďalšie odvetvia.

V meste Beringen sa nachádza aj centrála pre potravinársky priemysel s procesnou a baliacou technikou.

  1. Tento článok sa objavil v časopise pre zákazníkov Festo „trends in automation“ v čísle 2.2017

septembra 2017

Prehľad