Manipulačný systém bdtronic YXMx

Presné zatáčanie dávkovacej techniky

Mimoriadne presné dávkovanie živíc využitím kompaktného manipulačného systému YXMx

Od parkovacích senzorov automobilov cez smartfóny až po elektrické zubné kefky potrebujú citlivé elektronické súčasti ochranu pred nežiaducimi vplyvmi. O to sa starajú špeciálne živice. Desktopový systém mini-dis od spoločnosti bdtronic umožňuje mimoriadne presné dávkovacie procesy na najmenších miestach, a to aj vďaka kompaktnému manipulačnému systému YXMx od spoločnosti Festo.

Živice, ktoré obsahujú jednu alebo viac zložiek, chránia sofistikované elektronické komponenty pred nežiaducim vniknutím nečistôt a vlhkosti. Pre automatizované nanesenie je nevyhnutná presná a spoľahlivá dávkovacia technika. Spoločnosť bdtronic GmbH so sídlom vo Weikersheime v Bádensku-Württembersku je jedným z popredných svetových dodávateľov dávkovacích systémov a je dodávateľom kompletných systémov pre automatizáciu montáže a výroby elektronických komponentov. V priekopníckom projekte so spoločnosťou Festo si táto spoločnosť obohatila aj vlastné portfólio produktov.

Nový mini-dis spoločnosti bdtronic s kompaktným manipulačným systémom YXMx ako svojou ústrednou časťou otvára ďalšie možnosti použitia v oblasti front-end spracovania elektroniky a telekomunikačných produktov. Zabudované ovládanie CECC-X umožňuje zatáčanie, a tak sa dá využiť aj na realizáciu sofistikovaných vzorov odlievania. Nové kompletné riešenie od spoločnosti Festo, navrhnuté ako priestorovo úsporná a flexibilná desktopová aplikácia, umožňuje cenovo výhodnú výrobu veľmi malých sérií.


Presnosť a bezpečnosť

Mikrodávkovanie so zariadením mini-dis sa používa na polovodičoch a doskách plošných spojov, na elektronických súčiastkach mnohých automobilových dielov a snímačov, ako aj v medicínskej technike a smartfónoch. Zariadenie mini-dis pracuje s jedno- alebo dvojzložkovými materiálmi na báze epoxidov, polyamidov, silikónov alebo akrylátov a spájkovacími pastami v rozsahu μl. Na celom svete sa využíva niekoľko tisíc odlievacích materiálov.

Pre dávkovaciu techniku sú zvlášť dôležité dve kritériá: presnosť a spoľahlivosť procesu. Spoločnosť bdtronic preto úzko spolupracuje s odborníkmi svojich klientov. V jej aplikačnom technologickom centre sa pre každý projekt intenzívne testuje interakcia živíc, dávkovacej techniky a komponentov, ktoré sa majú spracovávať. Jednou z najväčších výziev v procese dávkovania je optimálna príprava živíc. Najskôr sa homogenizujú a potom evakuujú. Takto sa dá vyhnúť aj najmenšej prítomnosti vzduchu.

Flexibilné a kompaktné

Pre bdtronic je dôležitým kritériom pri výbere manipulačných systémov pre dávkovanie interpolačné riadenie aktuátorov, ktoré umožňuje polomerové dráhy a tým aj flexibilné kontúry. Iba tak môžete nastaviť presné dávkovacie body, nakresliť nepatrné trasy a plynulo odlievať rôzne tvarované komponenty. Pri novej desktopovej aplikácii sa to podarilo dosiahnuť pomocou riadenia Festo CECC-X so softvérom SoftMotion. Kľúčovú úlohu zohral programovací jazyk CODESYS, s ktorým softvéroví inžinieri v spoločnosti bdtronic pracujú už roky. Pretože CECC-X je možné integrovať cez CODESYS, podarilo sa ho zaradiť medzi komponenty spoločnosti vo veľmi krátkom čase. K tomu sa pridal ľahký import a rýchle spracovanie údajov CAD.

Vďaka kompaktným rozmerom sa riadenie perfektne hodí k plochému portálu EXCM-30, ktorý ponúka veľa funkcií pre užitočné zaťaženie do 3 kg v najmenších priestoroch. Portál poskytuje maximálne pokrytie pracovného priestoru. Je schopný pohybovať sa do ľubovoľného miesta v pracovnej oblasti.

Vzájomne zladené

Spoločnosť Festo navrhla kompaktné manipulačné systémy ako súpravu perfektne zladených štandardných komponentov. V zariadení mini-dis od bdtronic sa ako kinematika používa plochý portál EXCM-30 s ďalšou Z osou EGSK vrátane riadenia CECC-X. Hlavnou súčasťou kompletného riešenia Festo je rozsiahly softvérový balík na jednoduché programovanie a uvedenie do prevádzky. Poskytnutie mnohých funkcií v najmenšom inštalačnom priestore zabráni poddimenzovaniu a predimenzovaniu systému. Riadiaci softvér založený na CODESYSe ponúka najdôležitejšie základné funkcie pre programovanie dráh aj bez rozsiahlejších znalostí programovania. Do rozhraní riadenia je možné pripojiť kompaktné USB kamery, snímače, akčné členy a ventily. To všetko podporuje vysokú účinnosť s veľkými úsporami času a peňazí.

Súčasti manipulačného systému bdtronic

Kinematika, riadenie a softvér v jednom balíku

S malými manipulačnými systémami na premiestňovanie obrobkov alebo nástrojov si môžu výrobcovia strojov a zariadení na výrobu elektroniky a malých dielov výrazne uľahčiť projektovanie a získať cenovo výhodný systém so štandardnými komponentmi. Preddefinované funkčné bloky zo softvérovej knižnice a intuitívne programovanie aplikácií sekvencerom zjednodušujú programovanie a uvedenie do prevádzky.

Systémová súprava od spoločnosti Festo sa skladá z dokonale zladených komponentov a funkcií, ktoré pochádzajú z jedného zdroja. S týmito komponentmi možno ľahko spojiť kompletné systémy pozostávajúce z kinematiky, riadenia a dokonca aj softvéru. Takéto systémy majú úplne nový potenciál úspor. Výrobcovia strojov a zariadení sa potom môžu plne sústrediť na svoje kľúčové kompetencie.

Programovanie a uvedenie do prevádzky je rýchle a ľahké s preddefinovanými funkčnými blokmi Handling Motion Lib. Možné sú nasledujúce funkcie: parametrizácia podľa pripojenej kinematiky, referenčná jazda a režim jog v rozhraniach na komunikáciu s hostiteľskými systémami, správa súborov a systém hlásení pre riešenie chýb a spracovanie sekvencií.

Súčasťou systémovej súpravy: kompaktný kontrolér CECC-X. Umožňuje veľa funkcií vo veľmi malom priestore. Obsahuje veľa preddefinovaných rozhraní k nadradenému riadiacemu systému vrátane rozhrania OPC UA pre Priemysel 4.0.

bdtronic GmbH

Ahornweg 4
97990 Weikersheim
Deutschland

www.bdtronic.de

Oblasť činnosti: realizácia kompletných riešení v oblasti dávkovacej techniky, predbežnej úpravy plazmy, utesňovania za horúca, impregnačnej technológie a automatizácie procesov

  1. Tento článok sa objavil v časopise pre zákazníkov Festo „trends in automation“ v čísle 1.2016
Prehľad