Štandardizácia v automatizácii: infúzne roztoky

Infúzie, ktoré sa oplatia

Spoločnosť B. Braun Melsungen mala veľmi dobrý nápad a išla si za ním. Nový závod na infúzne roztoky by mal pri výrobe pristupovať čo najštandardizovanejšie. Spoločnosť B. Braun si od toho sľubovala zvýšenie produktivity a spoľahlivosti procesov a zároveň zníženie prevádzkových nákladov. A vyšlo to. S podporou spoločnosti Festo.

B. Braun Melsungen AG je jedným z popredných svetových poskytovateľov riešení v oblasti zdravotnej starostlivosti. Táto spoločnosť zameriavajúca sa na farmaceutickú a medicínsku techniku vyrába na 45 miestach výrobky pre anestéziu, intenzívnu starostlivosť, kardiológiu, mimotelové ošetrenie krvi a chirurgiu. Medzi jej zákazníkov patria nemocnice, všeobecní lekári a ošetrovateľské zariadenia. Rodinný podnik, ktorý bol založený v roku 1839 ako lekáreň v Melsungene v Hesensku, sa za pár generácií zmenil na celosvetový koncern.

Najmodernejšia výroba infúznych roztokov v Európe
V celej Európe sa každý rok použije viac ako 600 miliónov nádob s infúznym roztokom. Každá tretia fľaša pochádza z Melsungenu. Infúzie sa tu vyrábajú a vyvíjajú už viac ako 70 rokov. V roku 2005 bol na okraji mesta Melsungen postavený nový výrobný závod Pfieffewiesen. Odvtedy má B. Braun v novom závode Leading Infusion Factory Europe (LIFE) na starosti najmodernejšiu výrobu infúznych roztokov v Európe.

Zamerané na vyššiu účinnosť

Ako sa dajú lieky účinnejšie vyrábať? Spoločnosť B. Braun sa tým zaoberala, keď hľadala riešenie pre infúzne roztoky v nových trojkomorových vreckách. Závod LIFE mal zaručiť absolútne minimalizované prestoje a optimálnu dostupnosť zariadenia. Odborníci spoločnosti Festo preskúmali celý hodnotový reťazec predchádzajúcej výroby, primárnu i sekundárnu oblasť. Potenciál na zlepšenie jednoznačne spočíval v štandardizácii automatizácie.

Je to pochopiteľné, lebo čím viac úsekov továrne je vybavených identickými automatizačnými riešeniami, tým menej je rozhraní náchylných na zlyhanie, tým jednoduchší je riadiaci systém a tým ľahšia je údržba. Jednotné komponenty pre automatizáciu od prípravy roztokov cez plnenie až po balenie prispievajú tiež k lepšej kontrole. Takto je celý výrobný proces transparentný a ľahšie sa riadi.

Prispôsobené a jednotné rozvodné skrine

Prispôsobené a jednotné rozvodné skrine

Rôzne pneumatické komponenty a riešenia od výroby po balenie predstavovali veľký potenciál na optimalizáciu! Spoločnosť Festo v spolupráci so spoločnosťou B. Braun preskúmala využívané riešenia. Na základe požiadaviek zákazníka sme odporučili prevádzkové zariadenie. To zahŕňalo aj koncepciu štandardu rozvodnej skrine, ktorá by sa dala využiť všade. Zistili sme všetky požiadavky na pripojenie k systému riadenia procesu a na mieru sme vyvinuli skrinky ventilových terminálov.

Srdcom štandardizácie je náš ventilový terminál CPX/MPA. Vďaka jeho flexibilnej koncepcii riadenia môžu byť pripojené všetky zariadenia spätnej väzby, pohony a ventily. Tieto rozvodné skrine ovládajú pri výrobe infúznych vreciek až 4 000 membránových a procesných ventilov.

Tieto nové štandardy boli namontované a realizované u každého partnera projektu. Nebolo to ľahké, pretože výrobcovia strojov a zariadení spoločnosti B. Braun sa nachádzajú po celej Európe. Našťastie má aj spoločnosť Festo pobočky v iných krajinách. Cez našu vlastnú sieť pobočiek a služieb sme uľahčili montáž a globálne dodanie definovaných rozvodných skríň všetkým zúčastneným spoločnostiam. Skoordinovali sme schvaľovania a poskytli sme aj osobnú podporu pri realizácii odporúčaného zariadenia.

Kompletný servis vo fáze plánovania projektu

Spoločnosť Festo naplánovala, vyrobila a dodala 45 skríň pre ventilové terminály pripravených na inštaláciu. Boli kompletne zmontované vrátane konštrukčných údajov, schém zapojenia a s garanciou funkcionality a pevnej ceny. Spoločnosť B. Braun nielenže získala pre svojich výrobcov strojov zostavu pripravenú na pripojenie, ale aj kompletný balík s pridanou hodnotou.

To prinieslo celý rad výhod: systémové riešenia od spoločnosti Festo uľahčujú proces obstarávania, zjednodušujú konštrukciu, znižujú náklady na proces a odbremeňujú odborný personál. Naši zákazníci ušetria čas. Po prvé, využitím služieb jedného poskytovateľa je nákup transparentný, jednoduchý, ale aj rýchly. Po druhé, systémy boli v prevádzke skôr. Automatizácia s otestovanými zostavami pripravenými na inštaláciu je oveľa výhodnejšia ako zostavenie jednej časti s mnohými rozhraniami.

Efektívnosť počas prevádzky

Výhody štandardizovanej automatizácie procesov pokračujú prevádzkovými nákladmi. Leading Infusion Factory Europe je toho vynikajúcim príkladom. Všetky stroje a zariadenia od prípravy roztokov po plnenie, od sterilizátorov a kontrolných strojov po balenie využívajú rovnaké alebo podobné pneumatické riešenia. A tým sa obmedzuje množstvo školenia pre personál údržby. Neodvratné výpadky zariadenia je možné vyriešiť rýchlejšie. Celková dostupnosť zariadenia sa výrazne zvyšuje.

Spoločnosť B. Braun tiež šetrí vďaka dostupnosti náhradných dielov. Vzhľadom na to, že sa stále používa iba niekoľko komponentov, vyšším objemom rovnakých dielov sa dosahujú úspory z rozsahu a nižšie obstarávacie náklady. To tiež znamená menej skladovacieho priestoru a menšia údržba kmeňových dát. V skutočnosti sa tým zvyšuje aj miera obratu, čo zase znižuje znehodnotenie skladu.

Zníženie zložitosti zariadenia urýchľuje všetky procesy. Prevádzkovatelia zariadenia sú už pri plánovaní opatrení údržby oveľa flexibilnejší. Najväčšie plus: pre celý pneumatický systém potrebujete iba jednu kontaktnú osobu. „Vieme lepšie naplánovať personál a náhradné diely, cielene školiť náš personál a mať výrazne menšie náklady,“ potvrdzuje Klaus Sonntag zo spoločnosti B. Braun. Tento vedúci údržby zdôrazňuje hodnotu prístupnej a spoľahlivej kontaktnej osoby: „Prevádzkovateľ zariadenia je určitým spôsobom vždy závislý od kvality a dodržiavania termínov dodania svojich dodávateľov.“


Produktivita sa zvýšila, náklady sa znížili

Predtým, ako bola postavená nová budova, staré zariadenie B. Braun využívalo pneumatické automatizačné produkty šiestich dodávateľov. Údržba a servis boli preto pomerne zložité a zároveň cenovo nákladné. Dnes sa spoločnosť B. Braun môže spoľahnúť na jednotnú technológiu výrobkov, od procesných zariadení až po baliace stroje.

Záverom je, že dôsledná štandardizácia v závode v Pfieffewiesen výrazne znížila čas projektu a náklady na projektovanie. Celková znížená zložitosť má pozitívny vplyv na prevádzku a dostupnosť zariadenia. Náklady na obsluhu a údržbu sa znížili, rovnako ako náklady na prevádzku. Tento výrobca liekov zvyšuje svoju efektivitu aj vďaka tomu, že dokáže oveľa ľahšie plánovať personál a náhradné diely.

Zdieľať

Skôr než sa rozhodnete pre spoločnosť Festo, opýtajte sa na názor svojich špecialistov. Ukážte ďalším naše navrhované riešenia a príklady aplikácií pomocou tohto odkazu.

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Straße 1
34212 Melsungen
Deutschland

www.bbraun.de

  1. Fotografie: B. Braun
Prehľad