Systém Multi Carrier System v ECONO-PAK

Starostlivo zabalené

Multi-Carrier-System prináša vietor do procesu balenia

Horizontálny kartónovací stroj riadený servopohonom HK-S od spoločnosti ECONO-PAK šetrne a efektívne privádza jemné tuby s krémom na topánky do skladacích škatúľ. Voľne konfigurovateľný a flexibilný systém Multi-Carrier-System (MCS) od spoločnosti Festo dokonale synchronizuje prepravné trasy produktu a skladacej škatule a zaisťuje bezpečné balenie s vysokým výkonom.

Prevádzkovatelia baliacich strojov majú na zariadenie jasné požiadavky: mal by byť robustný, bezpečný a kompaktný, umožňovať vysoký výkon a mal by sa dať ľahko ovládať. Výrobca baliacich strojov ECONO-PAK vyvinul stroj, ktorý ponúka niečo špeciálne z hľadiska presnosti a funkčnosti. HK-S zaujme svojou kompaktnosťou a zaručuje bezpečný proces balenia. Stroj je schopný za jednu minútu starostlivo zabaliť do skladacích škatúľ 120 túb s povrchom, ktorý je mimoriadne citlivý na poškriabanie. „Systém Multi-Carrier-System alebo MCS od spoločnosti Festo je rozhodujúcou súčasťou zariadenia,“ vysvetľuje Markus Zerbe, obchodný manažér spoločnosti ECONO-PAK.

Horizontálny kartónovací stroj typu HK-S-Plug-in od spoločnosti ECONO-PAK

Kompaktný a výkonný: horizontálny kartónovací stroj typu HK-S-Plug-in od spoločnosti ECONO-PAK je vybavený systémom Multi-Carrier-System od spoločnosti Festo.

Zastávka v boxoch na dodatočné naloženie

Pri procese balenia je dôležité, aby kartónovací stroj a MCS boli zladené do najmenšieho taktu podobne ako hudobníci v orchestri, pretože od toho závisí účinnosť stroja. V stanici 1 na prívod dopravuje pásový dopravník tuby presne a paralelne na dvoch dráhach prepravnou rýchlosťou 0,41 metra za sekundu v smere nosiča (nosič obrobku). Počas nakladania stoja nosiče v pokoji, aby bol prenos možný bez poškodenia. Nosiče potom zrýchľujú, aby dobehli stratený čas, a presne sa synchronizujú s rýchlosťou paralelného kartónovacieho stroja a posúvacej zostavy (0,31 m/s). Tuby sa na pozadí privádzajú veľmi husto k linke so skladacími krabicami a priebežne sa balia. Nosiče sa pohybujú absolútne hladko a s minimálnymi vibráciami po celej prepravnej trase.

Synchronizácia – absolútna nutnosť

V stanici 2, v oblasti vkladania, posúvače posúvajú tuby cez kazety do skladacej škatule. Je nevyhnutné, aby boli nosiče na celej trase absolútne zosynchronizované s posúvacou zostavou, aby nedošlo ku kolízii tuby so škatuľou. Len čo posúvač produktu opustí kazetu hore, nosič môže pokračovať v individuálnej rýchlosti.

Vertikálny návrat nosiča

Množstvo výhod

Vertikálny návrat nosiča šetrí miesto a umožňuje štíhly a kompaktný dizajn zariadenia. Nosiče okrem toho bežia cez ozubený remeň riadený servom späť, čo znamená, že pohon nosiča je v tejto časti nezávislý od lineárnych motorov. To šetrí prevádzkovateľovi náklady a uľahčuje a zefektívňuje nastavenie a riadenie systému.

„Rozhodujúcou výhodou MCS je však to, že zaručuje stopercentnú synchronizáciu nosičov produktov so skladacími škatuľami, takže sa presne dodržia jednotlivé polohy,“ vysvetľuje Markus Zerbe. Presné udržanie plniacej polohy je obzvlášť dôležité, aby tuby hladko kĺzali do nosiča a aby sa pri prechode nepoškodili. „Nepoškodenie túb má totiž najvyššiu prioritu,“ dodáva Zerbe. To umožňuje technika lineárnych motorov MCS. Umožňuje zrýchlenie, spomalenie a voľné polohovanie jednotlivých nosičov nezávisle od seba. MCS tak kombinuje cyklickú prevádzku a nepretržitý pohyb na jednej linke. A v uzavretom obehu prináša MCS ďalšiu výhodu prevádzkovateľovi systému. Dá sa rýchlo prispôsobiť rôznym podmienkam. Napríklad do systému môžu byť kedykoľvek počas výrobných špičiek integrované ďalšie nosiče. Podľa Zerbeho sa tak dá ľahko rozšíriť kapacita napríklad na 200 túb za minútu.

ECONO-PAK GmbH

Im Baumfeld 21–23
55237 Flonheim
Deutschland

www.econopak.de

Oblasť činnosti: výrobca a vývojár obalových riešení s poradenstvom, projektovaním, konštrukciou a výrobou, montážou a uvedením do prevádzky, podpora výroby školeniami a popredajným servisom, ako aj výroba nástrojov podľa formátu

  1. Tento článok sa objavil v časopise pre zákazníkov Festo „trends in automation“ v čísle 2.2017

septembra 2017

Prehľad