Technológie pre lepší život

Rastúca a starnúca svetová populácia si vyžaduje viac lekárskej diagnostiky a terapie. Pokrok v medicíne identifikuje nové choroby a robí ich liečiteľnými. Na stanovenie spoľahlivej diagnózy je potrebná presná analýza vzoriek. V terapii sa využíva medicínska technika, ktorá uľahčuje život a zachováva ho. Globálny dopyt po medicínskych technológiách a laboratórnych analýzach preto rýchlo rastie. Sprístupňujeme naše technologické know-how tomuto rastúcemu trhu pre presnú a spoľahlivú automatizáciu citlivých procesov. ​

Mnohé oblasti laboratórnej diagnostiky v súčasnosti spracovávajú svoje vzorky primárne manuálne. Okrem iného preto, že automatizácia procesov je pre mnohých používateľov novým územím. LifeTech svojim produktovým radom ponúka riešenia šité na mieru, aby laboratóriá na celom svete mohli pracovať bezpečnejšie, produktívnejšie a hospodárnejšie s automatizáciou.

Hlavnými aplikáciami technológií Festo sú štandardizované, presné spracovanie kvapalných vzoriek a presné dávkovanie plynov a kvapalín. V laboratórnej technike sa využívajú najmä elektrické pohony s motormi a ovládačmi, uchopovače, manipulačné systémy a snímače. S našimi piezo ventilmi máme jedinečnú predajnú ponuku v medicínskej technike na vysoko presné dávkovanie kvapalín a plynov.

Bezpečná analýza v laboratóriách

Bezpečná, spoľahlivá a rýchla analýza veľkého počtu vzoriek poháňa trend smerom k automatizácii laboratórnych analýz. Ručné spracovanie vzoriek je časovo náročné a náchylné na chyby. Napríklad miešaním vzoriek, nedostatočnou sterilitou alebo nepresným dávkovaním testovacích tekutín. Automatizované a teda reprodukovateľné procesy minimalizujú nesprávne analýzy, vytvárajú spoľahlivosť procesov a zvyšujú ziskovosť.

Pre najdôležitejšie aplikácie, manipuláciu so vzorkami a kvapalinami, vám ponúkame kompletný sortiment produktov: riešenia pre označovanie a identifikáciu vzoriek, pre otváranie a zatváranie nádob na vzorky, pre odoberanie alebo pridávanie presne dávkovaných množstiev tekutín, ako aj prepravu a polohovacie riešenia. Festo vyvíja zákaznícke špecifické riešenia pre definované úlohy na základe osvedčených komponentov pre elektrickú a pneumatickú automatizáciu. Príkladom toho sú systémy na analýzu DNA. Pri selekcii úžitkových rastlín umožňujú niekoľko tisíc extrakcií genetického materiálu denne.

Z praxe:
Rýchlosť v priepustnosti vzorky

Ak nás pandémia koróny niečo naučila, je to veľký dopyt laboratórií po vysokej priepustnosti vzoriek. Túto požiadavku už nie je možné uspokojiť ani s vysokokvalifikovaným laboratórnym personálom. Laboratórne procesy sa už nemohli vyhnúť automatizácii. Preto holandská spoločnosť MolGen vyvinula PurePrep TTR, ktorý dokáže pripraviť 320 vzoriek pacientov za hodinu na molekulárne spracovanie. Tiež na palube: laboratórna automatizačná technika od Festo.

Zaujímavý článok

Prehľad