Urýchlite vývoj efektívnej a spoľahlivej manipulácie so vzorkami

Urýchlite vývoj manipulácie so vzorkami

Spoločné inžinierstvo v automatizácii laboratórií

Festo USA sa spojilo so spoločnosťou PerkinElmer na vývoji kompaktného riešenia manipulácie so vzorkami pre popredného svetového výrobcu zdravotníckych pomôcok. Vďaka skorému zapojeniu zákazníka do procesu vývoja je subsystém ľahko integrovateľný do zákazníckej platformy – so štandardnými komponentmi od Festo, pracovnou stanicou PerkinElmer® JANUS G3 a upraveným modulom rotačného uchopovača. Tento prístup viedol k minimálnej zložitosti s maximálnou produktivitou a spoľahlivosťou procesu.

Podprocesy spracovania vzoriek

Riešenie Festo je súčasťou modulárnej pracovnej stanice na manipuláciu s kvapalinami JANUS® G3, ktorú možno flexibilne prispôsobiť rôznym požiadavkám zákazníkov. Pri aplikácii sa berú do úvahy nasledujúce procesné kroky: Oddelenie nádobiek na vzorky rôznych veľkostí od stojana → Identifikácia vzoriek → Vortexovanie → Otvorenie veka → Umiestnenie otvorenej vzorky pod pipetu → Zatvorenie veka po odbere → Vloženie nádob na vzorky späť do stojana.

Špeciálne vlastnosti nádob na vzorky

Je potrebné manipulovať s dvoma rôznymi typmi skúmaviek na vzorky s veľmi rozdielnymi rozmermi: ThinPrep®: 42 mm priemer x 75 mm výška a SurePath®: 33 mm priemer x 52 mm výška.

Uzávery fľaštičiek so vzorkami sú ploché, a preto nie sú vhodné na automatizáciu. To kladie špeciálne nároky na otváranie a zatváranie s vysokým krútiacim momentom až 2 Nm. Vďaka špeciálnej geometrii dna skúmavky môže aj najmenšia zmena polohy viesť k tomu, že skúmavky už nebude možné vložiť späť do stojana.

Ďalšie požiadavky

Zákazník chcel plne elektrický priemyselný robot, ktorý pokrýva pracovný priestor s 2 podnosmi, každý so 48 nádobami na vzorky. Riešenie by malo dokonale zapadať aj po vzhľadovej stránke do celkového systému bez toho, aby bolo potrebné meniť existujúcu platformu. Potrebná bola aj možnosť dodatočnej montáže systémov, ktoré už boli na trhu.

Riešenie od spoločnosti Festo

Festo vyvinulo celkovo päť podsystémov, ktoré pozostávajú zo štandardných komponentov Festo, pracovnej stanice PerkinElmer® JANUS® G3 a zákazníckeho modulu rotačného uchopovača .

Pracovná stanica JANUS® G3 s modulom rotačného uchopovača a podsystémami od spoločnosti Festo podľa požiadaviek zákazníka.

Pracovná stanica JANUS® G3 s modulom rotačného uchopovača a podsystémami od spoločnosti Festo podľa požiadaviek zákazníka.

Vďaka úzkej spolupráci so zákazníkom sa podarilo zredukovať zložitosť priemyselného robota na minimum. Priemyselný robot (3-rozmerný portál) využíva existujúce vodiace lišty na pracovnej stanici JANUS® G3, takže je možné zvoliť kompaktné osi. Modul rotačného uchopovača s upraveným štandardným uchopovačom je súčasťou 3-rozmerného portálu a slúži na vyberanie jednotlivých nádobiek na vzorky z podnosu. Potom, čo bola nádobka so vzorkou jednoznačne identifikovaná čítačkou čiarového kódu, veľmi rýchlo sa otáča okolo svojej vertikálnej osi, aby sa zaistilo, že vzorka v nádobke sa zmieša so suspenziou. Nádobka so vzorkou sa potom otvorí a drží pod pipetou. Po odbere vzoriek sa nádoba opäť uzavrie a vloží späť do misky.


Uzávery nádob na vzorky sú počas všetkých krokov procesu nepretržite uchopené modulom rotačného uchopovača. To zaisťuje, že každú nádobu na vzorku možno po otvorení a zatvorení vložiť späť do tácky s veľkou presnosťou.

Vybraní koncoví zákazníci momentálne testujú viacero beta verzií celej pracovnej stanice. Zároveň bude celý systém certifikovaný TÜV, aby bol v budúcnosti dostupný pre široký trh.

Výhoda vďaka spolupráci

Spolupráca so spoločnosťou Festo sa zákazníkovi vyplatila v mnohých smeroch. Riešenie manipulácie so vzorkami od Festo zvyšuje rýchlosť, flexibilitu a procesnú spoľahlivosť celého systému, minimalizuje zložitosť a maximalizuje efektivitu použitia komponentov. Zákazníkovi sa navyše podarilo znížiť náklady na vývoj a urýchliť čas uvedenia na trh. Kolaboratívne inžinierstvo so spoločnosťou Festo sa v budúcnosti ešte zintenzívni, pretože zákazníkovi dáva slobodu sústrediť sa na strategické inovácie a ešte pružnejšie reagovať na neustále sa meniace požiadavky trhu.

Len na výskumné použitie. Nepoužívať pri diagnostických postupoch.

Zaujímavý článok

Prehľad