Valec NSM

Veľký balet valcov

Synchrónne lisovanie plechu pri výrobe automobilov

Aj keď je dnes automatizačná technológia na veľmi vysokej úrovni, vždy existuje potenciál na zlepšenie procesov. Ako ukazuje príklad stohovacieho systému na prírezy, aj malá inovácia v pneumatických valcoch a ventiloch môže znamenať veľký krok k vyššej bezpečnosti a efektívnosti.

Súčasný automobil je vynikajúcim výsledkom dokonale automatizovaných procesov. Od najmenšej skrutky po najväčší plech, od prvej sekundy výroby až po záverečnú skúšku výkonu motora sa plynulo využívajú tisíce pracovných krokov. S pokrokom v automatizácii sa zvyšuje kvalita výrobkov. Čím bezpečnejšie a spoľahlivejšie sú procesy, tým viac sa znižujú prevádzkové náklady na údržbu a prestoje zariadenia.

Zvyšovanie spoľahlivosti procesov je preto dôležitým konkurenčným argumentom, ktorý uvádzajú spoločnosti ako NSM Magnettechnik GmbH, výrobca dopravníkových systémov prispôsobených zákazníkovi, pri spolupráci s poprednými spoločnosťami v automobilovom priemysle. V novom zariadení na stohovanie plechov sa odborníci spoliehajú na kombináciu samostatného ventilu VUVG a normalizovaného valca DSBC so samonastaviteľným tlmením koncovej polohy PPS. Už päťsté riešenie pripravené na inštaláciu zaisťuje presné tlmenie a synchrónny pohyb.Malé dráhy, veľký účinok
Často stačí maličkosť a rozdiel je zjavný, napríklad výmena pneumatických valcov v stohovacom systéme na plechové prírezy. Aby sa z nich neskôr stali dokonalé povrchové diely pre automobily, ako sú strechy, dvere, kapoty a dvere batožinového priestoru, okrem optimálneho plechu je potrebné ešte niečo viac.

Ani pri skladovaní a stohovaní prírezov by sa nemali vyskytnúť žiadne chyby. Ak iba jeden z 500 pneumatických valcov privedie plech prepravovaný magnetickým pásom na stoh v nesprávnom čase alebo nesprávnou dráhou, vedie to k chybám tvaru, ktoré ovplyvňujú kvalitu výrobkov. Ak sa proces posúvania magneticky dopravovaných plechových dielov uskutočňoval v predchádzajúcich zariadeniach pomocou valcov DNCB s ručne nastaviteľným tlmením PPV, spoľahlivosť procesu by sa mohla výrazne zvýšiť prechodom na nové valce DSBC so samonastaviteľným tlmením PPS.

Na jednotku: 500 valcov DSBC so samonastaviteľným tlmením PPS a samostatnými ventilmi VUVG synchrónne odsúvajú plechy.

Na jednotku: 500 valcov DSBC so samonastaviteľným tlmením PPS a samostatnými ventilmi VUVG synchrónne odsúvajú plechy.

Synchrónne a vždy rovnako tlmené

Synchrónne nastavenie 500 pneumatických valcov v stohovacom zariadení NSM nebolo doteraz vôbec ľahké. Pri zastaranom valci DNCB bolo potrebné individuálne nastaviť tlmenie PPV. Nastavovacie skrutky boli pre bezpečnosť a ľahšiu vizuálnu kontrolu potiahnuté pečatným voskom. Absolútne synchrónne nastavenie tlmenia 500 valcov bolo mimoriadne náročné na čas a prácu, no pritom nebolo také presné ako pri nových valcoch DSBC.

Vďaka novému samonastaviteľnému tlmeniu PPS je teraz každý jeden valec tlmený rovnako a vysúva sa absolútne synchrónne. To nielen chráni prírezy, ale aj znižuje náklady na údržbu až o 70 percent a dlhodobo znižuje prestoje nového zariadenia. Spoločnosť NSM Magnettechnik tak získala v automobilovom priemysle obrovskú konkurenčnú výhodu.

Pre rovnomerný tlak: medzi magnetickými dopravníkovými pásmi sa používajú pneumatické odtláčacie hlavy.

Pre rovnomerný tlak: medzi magnetickými dopravníkovými pásmi sa používajú pneumatické odtláčacie hlavy.

Väčšia bezpečnosť vďaka priemyselným štandardom

K zvýšeniu spoľahlivosti procesu a návratnosti nákladov významne prispel aj prechod z CPE na samostatné ventily VUVG. Zatiaľ čo pri použití veľmi malých skrutiek na upevnenie káblov vo ventiloch CPE opakovane dochádzalo k chybám v dôsledku nadmerného utiahnutia, 8M konektory VUVG ventilov teraz ponúkajú podstatne väčšiu bezpečnosť. Elektrikárom sa zjednodušila a uľahčila práca vďaka priemyselnému štandardu 8M a štandardizovaným dĺžkam káblov.

Pri 900 konektoroch v stohovacom zariadení predstavuje toto malé vylepšenie veľkú výhodu. Okrem toho samostatný ventil VUVG spína pri tlaku menšom ako 1 bar, pri CPE bol riadiaci tlak 1,5 baru. Tak sa v novom stohovacom zariadení spoločnosti NSM Magnettechnik dosahuje podstatne vyššia úroveň paralelného spínania.

S riadiacim časom 100 až 150 milisekúnd umožňujú ventily VUVG vysokú frekvenciu cyklov až 90 odtlačení za minútu. To znamená, že výkon je o 40 percent vyšší ako v prípade bežných systémov.


Kompletné riešenie zvyšuje kvalitu služieb

S riešením pripraveným na inštaláciu od spoločnosti Festo, ktoré pozostáva z valca DSBC, samostatného ventilu VUVG, spojok a hadíc, ušetrí spoločnosť NSM Magnettechnik aj na montážnych prácach. Vďaka komplexnému riešeniu pre konkrétneho zákazníka môže tiež mimoriadne rýchlo reagovať na požiadavky zákazníka. Nové vysokovýkonné komponenty spoločnosti Festo nielen zvyšujú spoľahlivosť zariadenia, ale aj dlhodobo prispievajú k vyššej kvalite služieb.

NSM Magnettechnik GmbH

Lützowstraße 21
59399 Olfen
Deutschland

www.nsm-magnettechnik.de

Oblasť činnosti: konštrukcia, výroba a predaj prispôsobených zariadení v oblasti automatizácie lisov, balenia a dopravníkových systémov

  1. Tento článok sa objavil v časopise pre zákazníkov Festo „trends in automation“ v čísle 1.2014
  2. Fotografie: Michael Rasche
Prehľad