Automatizované procesné ventily

Vyrábajte dvadsaťkrát viac

Cieľom chorvátskej spoločnosti pre autokozmetiku Alfa Car bolo 20-násobné zvýšenie výroby. Preto bol celý výrobný cyklus automatizovaný v novom výrobnom závode. Spoločnosť Festo dodala kompletné riešenie pre viac ako 200 procesných ventilov vrátane projektového riadenia.

Voda, alkohol, glycerín, tenzidy, kyselina olejová a octová, hydroxid sodný a draselný a oveľa viac. Na výrobu autokozmetiky sa skladuje, prepravuje, mieša a balí veľké množstvo rôznych výrobkov. To si vyžaduje komplexné riešenia automatizácie procesov. Chorvátska spoločnosť na výrobu autokozmetiky AlfaCar urobila veľký krok do budúcnosti. Pri výstavbe nového výrobného závodu bol celý výrobný cyklus plne automatizovaný od surovín po linku na plnenie hotových výrobkov. Jedným z cieľov bola komplexná automatizácia procesných ventilov.

Výrobný závod Alfa Car

Vo výrobnom zariadení sa skladuje, prepravuje, mieša a balí veľké množstvo rôznych látok.

Kompletné riešenie na mieru

Požiadavky sa splnili v spolupráci s integrátorom systému, spoločnosťou Arp Lučko, a spoločnosťou Festo. Spoločnosť Festo prevzala riadenie projektu automatizácie procesných ventilov. Na rýchlu integráciu do nového zariadenia a vysoký stupeň spoľahlivosti v budúcom výrobnom procese boli dodané kompletné riešenia prispôsobené zákazníkovi, ktoré pokrývajú celý rozsah od jednotiek procesných ventilov po ventilové terminály. Pri výbere požadovaných komponentov bolo treba zohľadniť potenciálne výbušné prostredie.

Na spoľahlivosti záleží

Jedným z rozhodujúcich faktorov pre optimálnu automatizáciu procesov bola komunikácia mnohých automatizovaných guľových ventilov s nadradeným riadiacim systémom nového zariadenia. Túto požiadavku spoľahlivo splnilo šesť ventilových terminálov typu VTUG s pripojením zbernice PROFINET. Plne automaticky je možné ovládať viac ako 200 guľových ventilov od rôznych výrobcov. Automatizácia guľových ventilov z jedného zdroja uľahčila spoločnostiam Alfa Car a Arp Lučko návrh a inštaláciu nového zariadenia. Patrila sem aj komplexná koordinácia rôznych dodávateľov procesných ventilov, ktorú mala na starosť spoločnosť Festo pri riadení projektu.

Automatizované procesné ventily

Automatizované procesné ventily zaisťujú spoľahlivú distribúciu látok v rôznych krokoch procesu.

ALFA CAR d.o.o.
Donja Dubrava
Chorvátsko

Prehľad