Lokalizácia netesností pomocou ultrazvukového detektora: objavte potenciál úspor stlačeného vzduchu a znížte prevádzkové náklady.

Vzduch sú peniaze

Nižšie prevádzkové náklady so službami Festo Energy Saving Services

Výkonný manažment energie zvyšuje účinnosť pneumatických zariadení a komponentov. Chráni pred postupnou stratou stlačeného vzduchu a dlhodobo zvyšuje výkonnosť vďaka integrácii nového technického vývoja. Presné analýzy tvoria základ pre zníženie nákladov na energiu.

Stlačený vzduch je jedným z najdôležitejších zdrojov energie v priemysle. Len v Nemecku je v prevádzke asi 62 000 zariadení stlačeného vzduchu. Nie je však neobvyklé, že sa systémy inštalujú bez monitorovania a kontroly. Je to škoda, pretože 79 % nákladov na stlačený vzduch možno pripísať iba nákladom na dodávku a spracovanie elektrickej energie. Aj keď sú kompresory, distribučné systémy a pneumatické pohony správne dimenzované, netesnosti často spôsobujú straty až 600 l/min. Niekto povie, že veď je to len vzduch. Ale aj zníženie strát stlačeného vzduchu o 100 l/min. ušetrí ročne až 1 000 eur.

Veľký potenciál úspor však často zostáva nevyužitý, pretože sa o možnostiach šetrenia veľmi nevie. V mnohých prípadoch nie je k dispozícii ani technické vybavenie na identifikáciu zdrojov straty. Realizácia opatrení na úsporu energie často naráža na nedostatok času a nejasné zodpovednosti v podnikaní. Presne tu prichádzajú na rad služby úspory energie Festo Energy Saving Services. Pomáhajú jednoduchým spôsobom regulovať a optimalizovať spotrebu stlačeného vzduchu. Na začiatku je vždy dôkladná prehliadka a analýza celého systému stlačeného vzduchu, ktorá odhalí všetky slabé stránky od kompresora po aplikácie.


Zníženie nákladov na energiu
Pri optimálnom riadení únikov nemá zbytočná spotreba energie šancu. Každý eliminovaný únik okamžite znižuje náklady na stlačený vzduch. Podľa štúdie Fraunhoferovho inštitútu ISI („Systémy stlačeného vzduchu v Európskej únii“, 2000) samotné odstránenie únikov predstavuje zhruba 42 % celkového potenciálu úspor. V rámci efektívneho riadenia únikov odborník skontroluje tesnosť systému stlačeného vzduchu ultrazvukovým detektorom a každý únik zaznamená so všetkými technickými údajmi, ku ktorým patria aj potrebné náhradné diely. Táto dokumentácia slúži ako hlavný plán pre potenciálne úspory. Prehľadne ukazuje všetky potrebné opatrenia na opravu a porovnáva dlhodobé úspory s krátkodobými nákladmi na opravu.

Optimalizácia spotreby stlačeného vzduchu

Pre stále viac spoločností sú presné informácie o spotrebe stlačeného vzduchu hlavným kritériom pri výbere nových zariadení. Vďaka podrobnej analýze spotreby stlačeného vzduchu ušetria v porovnaní s bežnými metódami až 50 %. Analýza spotreby stlačeného vzduchu pred uvedením do prevádzky určuje presnú spotrebu zariadenia počas prevádzky a pri státí stroja. Tým sa dá optimálne dimenzovať prívod stlačeného vzduchu a zabrániť spadnutiu siete stlačeného vzduchu v dôsledku preťaženia. Obzvlášť dôležité: analýza spotreby stlačeného vzduchu už na začiatku bráni zbytočným nákladom na predimenzovanú, a tak predraženú sieť stlačeného vzduchu.

Dlhšia životnosť

Optimálna kvalita stlačeného vzduchu zaručuje pneumatickým zariadeniam dlhú životnosť a trvale znižuje prevádzkové náklady. Zvýšenie alebo zníženie kvality stlačeného vzduchu, napríklad vplyvom oleja, vody alebo nečistôt, má negatívny vplyv na životnosť pneumatických komponentov. Výsledkom sú zvýšené náklady na energiu a prevádzku. Analýza kvality stlačeného vzduchu od Festo Energy Saving Services meria obsah zvyšného oleja a rosný bod, identifikuje slabé miesta a poskytuje návrhy na zlepšenie, ako je výmena filtra v kratších intervaloch. Optimalizovanou údržbou sa dosahuje priemerný potenciál úspor 35 %.

Menej stlačeného vzduchu

V ideálnom prípade sa úsporné opatrenia začínajú pri zdroji stlačeného vzduchu, pri kompresoroch. Energetická analýza výroby stlačeného vzduchu poskytuje za obdobie 24 hodín podrobné profily spotreby elektriny a stlačeného vzduchu, ako aj úroveň tlaku. Vylepšený cyklus prevádzkových časov kompresora optimalizuje ich stupeň využitia. Pri flexibilných scenároch sa dočasne vypnú kompresory, ktoré nie sú potrebné, a zvlášť efektívne sa distribuujú zdroje energie. Týmto spôsobom sa optimálne využije dostupný výkon kompresora. Meraním množstva dodaného stlačeného vzduchu, keď je stroj v pokoji, sa dá vypočítať strata z úniku, a tým aj možné úspory v celom systéme stlačeného vzduchu.

Spoločnostiam sa preto oplatí zviditeľniť postupnú stratu energie zo zariadení stlačeného vzduchu prostredníctvom presných analýz počas ich prevádzky. Ak sa výsledky rýchlo premietnu do optimalizačných opatrení, každý deň ušetria cennú energiu. Skúsení odborníci z Festo Energy Saving Services to vo svojej odbornej praxi vidia znova a znova a presne vedia, kde hľadať slabé miesta systému. Vďaka odborným analýzam a opatreniam na zlepšenie šetria spoločnosti každý deň.

  1. Tento článok sa objavil v časopise pre zákazníkov Festo „trends in automation“ v čísle 2.2010
Prehľad