Zmeny v profesiách: pracovníci s Hololens

Zmeny v profesiách – kvalifikovaní pracovníci

Zmena: Priemysel 4.0 povedie k zmenám priemyselného prostredia, a tým aj súvisiacich profesií. To, čo sa pred 10 alebo 15 rokmi zdalo nemysliteľné, je už dnes realitou alebo cieľom Priemyslu 4.0. Ako to však ovplyvní zamestnancov? Tentokrát remeselníkov a kvalifikovaných pracovníkov.

Pracovník pozná „svoj“ stroj, každé škrknutie, každé vŕzganie, každé škrípanie a bliknutie. Ak sa niečo zmení, okamžite sa stroj donastavuje alebo sa informuje údržba. Pracovné postupy sú často celé roky rovnaké. Aj najmenšie odchýlky bežného správania stroja môžu naznačovať, že niečo nie je v poriadku. Napríklad, že sa uvoľnil alebo poškodil komponent stroja, došlo ku kvalitatívnej chybe počas spracovania, a preto sú niektoré hodnoty nesprávne. Obsluha pozná každý pohyb na svojom stroji. To môže viesť aj k jednotvárnosti. Bezpečnosť je veľmi dôležitá, pretože pre vysokú zložitosť sú stroje čoraz neprehľadnejšie a nebezpečnejšie. Ak dôjde k zmenám vo výrobe, napríklad sa prejde na nový výrobok, zvyčajne je potrebné pracovníka preškoliť. Nová úloha, nové know-how.

Zmena je súčasťou každodenného života. Prestaviteľné továrne budúcnosti vyžadujú od zamestnancov neustále rozvíjanie zručností a schopností. V odbornom vzdelávaní pre priemysel sa preto často kladie dôraz na prispôsobivosť, ochotu a schopnosť meniť sa. To je rozhodujúce pre osobný úspech každého pracovníka, ale aj celej spoločnosti. Odborné a ďalšie vzdelávanie kvalifikovaného pracovníka budúcnosti sa preto bude čoraz viac zameriavať na metódy a zručnosti, postoje a prístup, čo sú kompetencie, ktoré pomáhajú zamestnancom prispôsobiť sa v zložitých a rýchlo sa meniacich situáciách. Pri nedostatku rigidných procesov je pre operátora výhodou, ak má aspoň základné pochopenie vzťahov a procesov na stroji. Pretože vo veľmi zosieťovanej výrobe majú aj malé veci často veľký dosah. Ľudia a stroje sa pri spolupráci v najmenších priestoroch čoraz viac približujú. Klasické ochranné ploty však v Priemysle 4.0 chýbať nebudú, pretože spomaľujú flexibilitu. Vzniknú nové, inteligentné bezpečnostné systémy a rozhrania. Kľúčové slovo: ovládanie zariadení pomocou myšlienok. Výskum v tejto oblasti veľmi pokročil, už existujú vzorové zariadenia.

  1. Tento článok sa objavil v časopise pre zákazníkov „trends in qualification“ od Festo Didactic v čísle 1.2017
  2. Fotografie: Fotolia/iStock
Prehľad