Ústredie a AutomationCenter v sídle spoločnosti Festo v Esslingen-Berkheim

O spoločnosti Festo

Hybná sila automatizácie a technického vzdelávania

Vo Festo každý deň pracujeme na našom cieli vytvoriť produktívnejšie, jednoduchšie a udržateľnejšie pracovné prostredie zajtrajška. Preto vyvíjame riešenia pre automatizáciu a technické vzdelávanie, ktoré pripravuje ľudí, spoločnosti a organizácie na digitálnu budúcnosť výroby a nové technológie.

Ako rodinná spoločnosť, ktorá pôsobí na celom svete, vieme, aké dôležité je dobré zázemie. Preto nie sme zastúpení iba globálne, ale aj miestnymi spoločnosťami, ktoré majú vlastnú miestnu identitu. Tak vzniká globálna sieť pozostávajúca z približne 20 700 odborníkov, ktorí každý deň prispievajú svojím know-how. Vďaka nim sme hybnou silou v našom odvetví a udržiavame svet v pohybe.

Na ceste ku klimatickej neutralite

Festo v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov výrazne zníži svoju CO₂ stopu. Výsledkom je, že všetky naše výrobné a logistické miesta, ako aj nemecké predajné miesta a sídlo spoločnosti v Esslingene budú od začiatku roka 2023 CO₂ neutrálne.

Za týmto účelom spoločnosť investuje do vlastnej výroby energie z obnoviteľných zdrojov a do opatrení na úsporu energie. Festo celosvetovo prejde na CO₂-neutrálnu elektrinu a počas prechodného obdobia kompenzuje emisie, ktorým sa zatiaľ nedá vyhnúť.