Bionic Learning Network

Najdôležitejšie novinky v rokoch 2010 – 2012

V rokoch 2010 až 2012 urobila bionika veľký krok smerom k priemyselnej praxi, a to či už ide o dômyselné uchopovače, inovatívne koncepty pohonu, alebo nový priestor na spoluprácu človeka a stroja. Pomocou SmartBird sa našim vývojárom podarilo technicky rozlúštiť let vtákov.