eMotionButterflies

Ultraľahké lietajúce objekty v skupine

Lietanie je v Bionic Learning Network opakujúcou sa témou. Pri vývoji bionických motýľov sme využili poznatky z našich projektov BionicOpter a eMotionSpheres. Kombinuje sa pri tom ultraľahká konštrukcia umelého hmyzu s koordinovaným letom v skupine.

Koordinovaný let vďaka interiérovému systému GPS s infračervenými kamerami

Desať kamier nainštalovaných v miestnosti zaznamenáva motýle pomocou dvoch infračervených značiek na ich krídlach. Kamery posielajú údaje o polohe do centrálneho hlavného počítača, ktorý motýle koordinuje. Inteligentným zosieťovaním vzniká riadiaci a monitorovací systém, ktorý by sa mohol použiť v zosieťovanej továrni budúcnosti.

Aby eMotionButterflies čo najlepšie napodobnili let svojho prírodného vzoru, sú vybavené vysoko integrovanou palubnou elektronikou. Krídla sa dajú presne a individuálne ovládať, aby sa mohli realizovať rýchle pohyby. Keďže sa krídla umelých motýľov mierne prekrývajú, pri mávaní sa medzi nimi vytvorí vzduchová medzera, vďaka ktorej majú špeciálnu aerodynamiku.

Vysoko integrované objekty s minimom materiálu

Motýle eMotionButterflies predstavujú ďalší krok Bionic Learning Network k miniaturizácii, ľahkej konštrukcii a integrácii funkcií. Motýle zaujmú inteligentným využitím mechaniky a najmenších dielov v najstiesnenejších priestoroch. Minimum materiálu umožňuje čo najvernejšie napodobniť let v prírode.