Impresum

Firemné údaje

Festo spol. s r.o.

Gavlovičova 1
831 03 Bratislava
Slovenská Republika

Tel.: +421 (0) 2 / 49 10 49 10

Fax: +421 (0) 2 / 49 10 49 11

info_sk@festo.com

Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sro, vložka číslo 7898/B

IČO: 31680500

IČ DPH: SK2020481419

ISO Certifikát Festo SK (SK-PDF)

ISO Certifikát Festo SK (EN-PDF)

Kontaktujte nás