Spracovanie a balenie potravín

Spracovanie a balenie potravín

Sú pre vás bezpečnosť potravín a efektivita kľúčové? Potom sú pre vás naše elektrické a pneumatické automatizačné riešenia tou ideálnou kombináciou. Spoľahlivosť bez zníženia kvality pri automatizácii procesov a výroby. Vhodné doplnky pre vaše výrobné systémy, aby ste mohli hospodárne vyrobiť tie najlepšie potraviny. Naše produkty a riešenia, ako aj vybrané služby sú dostupné po celom svete, všade tam, kde vyrábate.

„V potravinárskom priemysle je bezpečnosť potravín mimoriadne dôležitá. Okrem toho sa kladie čoraz väčší dôraz na flexibilitu, využitie v budúcnosti a udržateľnosť. Ponúkame vám šikovné riešenia.

Z vlastnej skúsenosti viem, že automatizácia v potravinárstve funguje najlepšie vtedy, ak v rannej fáze plánovania získate kompetentného partnera, ktorý má vhodné automatizačné riešenia pre potravinársky priemysel a príslušné poznatky. Na Festo sa v tomto môžete úplne spoľahnúť.“