Technické vzdelávanie

Maximalizácia vzdelávacieho úspechu a produktivity

Sme popredným svetovým poskytovateľom technického vzdelávania. Ako globálny partner vzdelávacích inštitúcií, vlád, štátnych organizácií a firiem navrhujeme a vytvárame školiace strediská a laboratóriá, ako aj výukové systémy a školiace programy. Systematicky pripravujeme profesionálov na prácu v dynamickom a zložitom prostredí.

Festo Didactic, hybná sila technického vzdelávania

Získajte viac informácií o technickom vzdelávaní v spoločnosti Festo

Úspech skupiny Festo ako vedúceho medzinárodného poskytovateľa riešení priemyselnej automatizácie a technického vzdelávania stojí na vynikajúcich výsledkoch a spoločnom úsilí jej zamestnancov, ktorí prispievajú k rozvoju inovácií a štandardov zameraných na budúcnosť po celom svete.

Ako rodinná spoločnosť, Festo vždy dbá na schopnosti svojich zamestnancov a investuje do ich rozvoja. Komplexný a prezieravý prístup k rozvíjaniu kompetencií viedol v roku 1965 k založeniu dcérskej spoločnosti Festo Didactic. Tá vybudovala medzinárodnú sieť vývojových, výrobných a predajných miest a je v súčasnosti popredným svetovým poskytovateľom technického vzdelávania. Cieľom Festo Didactic je na celom svete zlepšovať vzdelávanie vo vzdelávacích inštitúciách a zvyšovať produktivitu v priemyselných podnikoch.

Pozrite si knihu „Hybná sila technického vzdelávania“