Modul energetickej účinnosti MSE6-E2M

MSE6-E2M trvalo monitoruje spotrebu stlačeného vzduchu, v prípade zastavenia stroja uzatvára po nastavenej dobe prívod stlačeného vzduchu a znižuje tlak zariadenia na 0 bar. Cez prevádzkovú zbernicu môže byť priamo napojený na PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT alebo Ethernet/IP.
 • Rozmer rastra 62 mm
 • Inteligentná jednotka úpravy vzduchu, ktorá slúži na optimalizáciu využitia stlačeného vzduchu ako nosiča energie v priemyselnej automatizačnej technike
 • Kombinácia uzatváracieho ventilu, snímača prietoku, snímača tlaku a uzla zbernice
 • Detekcia kľudového stavu strojov a únikov
 • Uzatvorenie a natlakovanie riadené užívateľom
 • Je vybavený meracími, riadiacimi a diagnostickými funkciami
 • Napojenie na zbernicu (PROFINET DP, PROFINET IO, EtherNet/IP alebo EtherCAT) cez integrovaný uzol zbernice umožňuje pripojenie na nadradené riadenie
 • Udržateľná prevádzka vďaka aktívnemu vypínaniu vzduchu a redukcii tlaku
 • Najnovšie produkty
 • Výrobky
 • Podpora/súbory na stiahnutie

Úspora energie nebola nikdy jednoduchšia

Modul energetickej účinnosti MSE6-E2M za vás automatizuje úsporu energie v systémoch stlačeného vzduchu. Inteligentný modul plne automaticky monitoruje a reguluje dodávku stlačeného vzduchu v nových a existujúcich systémoch.

Pohotovostný režim? Stlačený vzduch je vypnutý!
Ak MSE6-E2M na základe definovaných údajov detekuje pohotovostný režim, automaticky sa zablokuje prívod stlačeného vzduchu – podobne ako systém štart-stop v aute. Spotreba stlačeného vzduchu počas týchto prestávok klesne na 0 - aj v prípade netesností! Manuálny reštart je jednoducho možný cez ovládací panel stroja.

Meranie netesnosti
Ak je zablokovaný prívod stlačeného vzduchu, MSE6-E2M skontroluje tlakovú tesnosť systému. Ak tlak klesne príliš rýchlo, znamená to vysokú úroveň úniku. Operátorovi systému to oznámi príslušná správa. Prvýkrát to umožňuje údržbu podľa potrieb.

Monitorovanie stavu a monitorovanie systému
Pre jednoduché monitorovanie energie: MSE6-E2M nepretržite dodáva dáta relevantné pre proces. MSE6-E2M, integrovaný do riadenia stroja cez Profibus, si cyklicky vymieňa dôležité údaje, ako je prietok, tlak a spotreba, a možno ho ovládať cez ovládací panel.

Tu môžete vidieť automatické vypnutie stlačeného vzduchu v pohotovostnom režime a meranie úniku: