Motion Terminal VTEM

Digitalizovaná pneumatika: Motion Terminal VTEM je prvý na svete, ktorý používa ventily, ktorých funkcie sú ovládané aplikáciami. Inteligentná technológia pneumatiky, senzoriky, elektroniky a softvéru umožňuje veľa pohybových a monitorovacích úloh.
 • Veľa funkcií pre pohyb, tlak a prietok v jednom komponente - vďaka Apps
 • Vysoká prenosť opakovania vďaka digitálnym sadám parametrov
 • Jednoduchá sledovateľnosť - ideálne pre priemysel 4.0
 • Jednoduchá duplikovateľnosť parametrov
 • Zvýšená energetická účinnosť
 • Znížená zložitosť a doba uvedenia na trh
 • Rastúca ziskovosť a ochrana know how
 • Prediktívna údržba
 • Nízke náklady na inštaláciu
 • Udržateľná prevádzka vďaka zasúvaniu so zníženým tlakom a detekcii únikov
Nakonfigurovať produkt
 • Najnovšie produkty
 • Výrobky
 • Súbory na stiahnutie

Top v každej oblasti

Potenciál Festo Motion Terminal sa naplno rozvinie pri pneumatickom pohybe a riadení tlaku a prietoku. Ak skombinujete tieto tri oblasti použitia, rýchlo zistíte, aký neuveriteľný potenciál sa skrýva v digitalizovanej pneumatickej technike. Pneumatické systémy riadené cez aplikácie, štruktúra ventilov s výrazne väčším stupňom voľnosti pri ovládaní a integrovaný zber a spracovanie údajov prispievajú k tomu, že sú pneumatické systémy pripravené na budúcnosť, najmä pre Priemysel 4.0.

Nasledujúce tri príklady ukazujú, aké voľne kombinovateľné pohyby sú možné s VTEM – aj pri dodatočnej úprave zariadenia.

Detailný pohľad na aplikácie

Vysoko flexibilné pick-and-place

S Motion Terminal VTEM môžete využiť všetky funkcie pre úlohu pick-and-place v jednom systéme. Mnoho prvkov, ako sú tlmiče nárazov, škrtiace klapky atď., môžete vynechať. Konštrukcia bude pre vás oveľa ľahšia, pretože aplikácie Motion Apps teraz preberajú mnoho úloh a nahrádzajú zložité mechanické konštrukcie. Na zaistenie konzistentnej kvality môžete údaje procesu kedykoľvek načítať a rýchlo reagovať na odchýlky.

Možnosť ovládať viac prietokov súčasne

Plnenie nádob, napr. fliaš, dusíkom alebo inými plynmi je vďaka aplikácii „Kontrola prietoku“ ekonomickejšie. Riadenie prietoku až 8 kanálmi prebieha súčasne. Presné dávkovanie vám tiež ušetrí značné množstvo dusíka. Digitalizovaná regulácia dusíka bráni neoprávnenej manipulácii a je flexibilná. Dokonca skracuje časy cyklu vďaka aplikácii „Voliteľná úroveň tlaku“.

Pracujte na zložitých procesoch paralelne

Pomocou aplikácie Motion App „Voliteľná úroveň tlaku“ môžete ovládať až 8 dvojčinných valcov, ktoré paralelne opracúvajú plastovú nádrž a vykonávajú pri tom rôzne úlohy. Digitalizovaná regulácia tlaku, ktorá je pre každý valec individuálna, zaisťuje vždy správny pracovný tlak bez externých snímačov. Týmto spôsobom dosiahnete optimálnu spoľahlivosť procesu a na mnohých miestach ušetríte stlačený vzduch.