Motion Terminal VTEM

Digitalizovaná pneumatika: Motion Terminal VTEM je prvý na svete, ktorý používa ventily, ktorých funkcie sú ovládané aplikáciami. Inteligentná technológia pneumatiky, senzoriky, elektroniky a softvéru umožňuje veľa pohybových a monitorovacích úloh.
 • Veľa funkcií pre pohyb, tlak a prietok v jednom komponente - vďaka Apps
 • Vysoká prenosť opakovania vďaka digitálnym sadám parametrov
 • Jednoduchá sledovateľnosť - ideálne pre priemysel 4.0
 • Jednoduchá duplikovateľnosť parametrov
 • Zvýšená energetická účinnosť
 • Znížená zložitosť a doba uvedenia na trh
 • Rastúca ziskovosť a ochrana know how
 • Prediktívna údržba
 • Nízke náklady na inštaláciu
 • Udržateľná prevádzka vďaka zasúvaniu so zníženým tlakom a detekcii únikov
Nakonfigurovať produkt
 • Najnovšie produkty
 • Výrobky
 • Súbory na stiahnutie