สำนักงานใหญ่และศูนย์ระบบอัตโนมัติที่สำนักงานใหญ่ของ Festo ในเมือง Esslingen-Berkheim

เกี่ยวกับ Festo

ผู้ขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติและการศึกษาด้านเทคนิค

ที่ Festo เราพยายามทำตามเป้าหมายในทุกวันเพื่อให้โลกแห่งการทำงานในวันพรุ่งนี้มีประสิทธิผลมากขึ้น ง่ายขึ้น และยั่งยืนมากขึ้น นั่นคือเหตุผลที่เราพัฒนาแนวทางสำหรับระบบอัตโนมัติและการศึกษาด้านเทคนิคเพื่อเตรียมบุคลากร บริษัท และองค์กรให้พร้อมสำหรับอนาคตระบบดิจิทัลของการผลิตและเทคโนโลยีใหม่

ในฐานะบริษัทครอบครัวระดับโลก เราทราบดีว่ารากฐานมีความสำคัญเพียงใด และนั่นเป็นเหตุผลที่เราไม่เพียงแค่ทำงานร่วมกับตัวแทนทั่วโลก แต่เรายังมีบริษัทในสถานที่ของเราเองซึ่งมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตนเองด้วย โดยช่วยสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกประมาณ 20,700 คนที่มอบองค์ความรู้ทุกวัน พวกเขาทำให้เราเป็นผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของเราและช่วยให้โลกก้าวต่อไป

สู่ความเป็นกลางของสภาพอากาศ

เฟสโต้ มุ่งมั้นที่จะลดการปล่อยคาร์บอนลงอย่างมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งหมายความว่า เริ่มตั้งแต่ปี 2023 สถานที่ผลิตสินค้าและบริการทางโลจิสติกส์ทั้งหมดของเรา ตลอดจนสำนักงานฝ่ายขายในเยอรมนีและสำนักงานใหญ่ของบริษัทในเอสลิงเงนจะมีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

บริษัทจึงลงทุนในการผลิตไฟฟ้าแบบหมุนเวียนและวิธีการประหยัดพลังงาน เฟสโต้จะเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าที่มีค่าเป็นกลางทางคาร์บอนทั่วโลกและชดเชยการปล่อยมลพิษที่ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในช่วงเปลี่ยนผ่าน