สำนักงานใหญ่และศูนย์ระบบอัตโนมัติที่สำนักงานใหญ่ของ Festo ในเมือง Esslingen-Berkheim

เกี่ยวกับ Festo

ผู้ขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติและการศึกษาด้านเทคนิค

ที่ Festo เราพยายามทำตามเป้าหมายในทุกวันเพื่อให้โลกแห่งการทำงานในวันพรุ่งนี้มีประสิทธิผลมากขึ้น ง่ายขึ้น และยั่งยืนมากขึ้น นั่นคือเหตุผลที่เราพัฒนาแนวทางสำหรับระบบอัตโนมัติและการศึกษาด้านเทคนิคเพื่อเตรียมบุคลากร บริษัท และองค์กรให้พร้อมสำหรับอนาคตระบบดิจิทัลของการผลิตและเทคโนโลยีใหม่

ในฐานะบริษัทครอบครัวระดับโลก เราทราบดีว่ารากฐานมีความสำคัญเพียงใด และนั่นเป็นเหตุผลที่เราไม่เพียงแค่ทำงานร่วมกับตัวแทนทั่วโลก แต่เรายังมีบริษัทในสถานที่ของเราเองซึ่งมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตนเองด้วย โดยช่วยสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกประมาณ 20,800 คนที่มอบองค์ความรู้ทุกวัน พวกเขาทำให้เราเป็นผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของเราและช่วยให้โลกก้าวต่อไป

เส้นทางสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

Festo มุ่งมั่นที่จะลดปริมาณการปล่อย CO2ลงให้มากในปีถัดๆ ไป นับตั้งแต่ปี 2023 อาคารทุกหลังของเราในประเทศเยอรมนีและสถานที่ผลิตและระบบการขนส่งทั่วโลกของเราจะมีความเป็นกลางทางทางคาร์บอนตามขอบเขตที่ 1 และ 2 ตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป Festo Group ทั้งหมดจะเป็นกลางทางคาร์บอน แม้ว่าหลังจากนั้น เราจะยังคงทำงานเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงานและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการทำความร้อนของเราต่อไป เพื่อลดความจำเป็นในการชดเชยคาร์บอนอย่างต่อเนื่อง