เกี่ยวกับ Festo

ผู้ขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติและการศึกษาด้านเทคนิค

ที่ Festo เราพยายามทำตามเป้าหมายในทุกวันเพื่อให้โลกแห่งการทำงานในวันพรุ่งนี้มีประสิทธิผลมากขึ้น ง่ายขึ้น และยั่งยืนมากขึ้น นั่นคือเหตุผลที่เราพัฒนาแนวทางสำหรับระบบอัตโนมัติและการศึกษาด้านเทคนิคเพื่อเตรียมพร้อมบุคลากร บริษัท และองค์กรสำหรับอนาคตระบบดิจิทัลของการผลิตและเทคโนโลยีใหม่

ในฐานะบริษัทครอบครัวระดับโลก เราทราบดีว่ารากฐานมีความสำคัญเพียงใด และนั่นเป็นเหตุผลที่เราไม่เพียงแค่ทำงานระดับโลก แต่เรายังทำงานร่วมกับบริษัทในพื้นที่ซึ่งมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตนเองด้วย เราสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกราว 20,500 คนที่แบ่งปังองค์ความรู้ในทุกๆ วัน พวกเขาทำให้เราเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและช่วยให้โลกก้าวหน้าต่อไป

เส้นทางสู่ความเป็นกลางทาง CO2

Festo มุ่งมั่นที่จะลดปริมาณการปล่อย CO2 ลงอย่างมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า สำหรับขอบเขตที่ 1, 2 และ 3.8 เราคาดว่าจะมีความก้าวหน้าอย่างมากในปี 2023 โดยกลุ่มบริษัท Festo ทั้งหมดมีการชดเชยปริมาณการปล่อย CO2 ตามขอบเขตที่ 1 ตั้งแต่ปี 2024 ซึ่งเร็วกว่าที่วางแผนไว้สองปี นอกจากนี้เรายังวางแผนที่จะลดการปล่อยก๊าซในขอบเขต 1 ลงประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2030 และบรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2040 อีกด้วย ในขอบเขตที่ 2 และ 3.8 กลุ่มบริษัท Festo มีความเป็นกลางทาง CO2 มาตั้งแต่ปี 2024 นอกจากนี้ เรายังลงทุนในมาตรการด้านประสิทธิภาพพลังงานและการขยายระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (PV) เพิ่มเติมอีกด้วย