Air_ray: ปลากระเบนแมนตาที่มีปีกกระพือได้ว่ายลอยตัว

Air_ray

ปลากระเบนแมนตาว่ายลอยตัวที่มีปีกกระพือ

ในการค้นหาแนวคิดการขับเคลื่อนแบบใหม่ Bionic Learning Network ของเราได้พบปลากระเบนแมนตา ตอนนี้เราได้ถ่ายโอนลำดับการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและรูปร่างที่ปรับให้เหมาะกับการไหลไปยังโลกแห่งเทคโนโลยีด้วย Air_ray เนื่องจากโครงสร้างน้ำหนักเบา การลอยตัวของฮีเลียม และไดรฟ์ปีกกระพือปีกด้วย Fin Ray Effect® วัตถุบินที่ควบคุมจากระยะไกลจะเคลื่อนที่ไปในอากาศเหมือนกับแบบจำลองธรรมชาติที่ไหลผ่านน้ำ

การออกแบบที่ปรับให้เหมาะกับการไหลของปลากระเบนเทียมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพตามหลักอากาศพลศาสตร์ การบิดปีกเพื่อใช้กระพือช่วยให้เกิดแรงในอกาศอย่างเต็มกำลัง เซอร์โวมอเตอร์ดึงปีกทั้งสองข้างในทิศทางตามยาวสลับกันรวมถึงทำให้ปีกขยับขึ้นและลงในลักษณะที่เป็นเป้าหมาย

ปีกกระพือสามารถหมุนในแกนตามขวางได้ด้วยไดรฟ์เซอร์โวเพิ่มเติม ซึ่งหมายความว่า Air_ray ยังสามารถเคลื่อนไปข้างหลังได้อีกด้วย โดยมีลำดับการเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับแบบจำลองทางชีววิทยามาก