อาชีพในช่วงเปลี่ยนผ่าน: พนักงานกับแว่น HoloLens

อาชีพในช่วงเปลี่ยนผ่าน-แรงงานที่มีทักษะ

การเปลี่ยนแปลง: อุตสาหกรรม 4.0 จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมการทำงานในอุตสาหกรรมและในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หลายสิ่งหลายอย่างที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เมื่อ 10 หรือ 15 ปีก่อนได้กลายเป็นความจริงไปแล้วในปัจจุบัน หรือกำลังถูกตั้งเป้าไว้สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 แต่สิ่งนี้จะมีผลกระทบต่อพนักงานอย่างไร สำหรับกลุ่มนี้: แรงงาน / แรงงานที่มีทักษะ

แรงงานรู้จักเครื่องจักร "ของเขา" – ทุกเสียงเอี๊ยดอ๊าด และการขยับเขยื้อน หากมีอะไรเปลี่ยนแปลง จะต้องจัดการทันทีหรือแจ้งฝ่ายบำรุงรักษา กระบวนการทำงานมักจะเป็นเหมือนเดิมตลอดระยะเวลาหลายปี แม้แต่ค่าเบี่ยงเบนที่น้อยที่สุดจากค่าปกติของเครื่องจักร ก็อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ ตัวอย่างเช่น ส่วนประกอบเครื่องจักรหลวม แตกหัก หรือมีข้อบกพร่องด้านคุณภาพในขั้นตอนการประมวลผล ดังนั้น จึงไม่อาจยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้ ผู้ปฏิบัติงานรู้ทุกการกระทำบนเครื่องของเขา ซึ่งอาจนำไปสู่ความซ้ำจำเจ ความปลอดภัยเป็นประเด็นหลัก เนื่องจากความซับซ้อนสูงของเครื่องจักร ทำให้มักสับสนและแฝงไปด้วยแหล่งที่มาของอันตราย หากมีการเปลี่ยนแปลงในการผลิต เช่น การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ - โดยปกติจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมขึ้นใหม่สำหรับผู้ปฏิบัติงาน งานใหม่ - ความรู้ใหม่

ความเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน โรงงานแห่งอนาคตที่ปรับเปลี่ยนได้นั้น ต้องการทักษะและความสามารถที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากพนักงาน คติใหม่ในการฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานในอุตสาหกรรมจึงเรียกว่า "ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง" ซึ่งหมายถึง เจตจำนงและความสามารถในการเปลี่ยนแปลง สิ่งนี้จะชี้ขาดความสำเร็จส่วนบุคคลของพนักงานแต่ละคน และยังรวมถึงความสำเร็จของทั้งบริษัทด้วย การฝึกอบรมและการศึกษาต่อของผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะในอนาคต จึงต้องให้ความสำคัญกับวิธีการ และทักษะ ทัศนคติ และความคิดความเชื่อมากขึ้น ซึ่งเป็นทักษะที่ช่วยให้พนักงานสามารถหาทางปรับตัวในสถานการณ์ที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ในกรณีที่ไม่มีลำดับกระบวนการที่เข้มงวด อย่างน้อยความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์และกระบวนการในเครื่องจักรจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพราะในการผลิตที่มีแต่ละส่วนเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายหมด สาเหตุเล็กๆ มักมีผลลัพธ์ใหญ่ มนุษย์และเครื่องจักรเข้าใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อทำงานร่วมกันในพื้นที่ที่เล็กที่สุด อย่างไรก็ตาม รั้วป้องกันแบบเดิมๆ ส่วนใหญ่จะหายไปจากอุตสาหกรรม 4.0 เนื่องจากมันทำให้ขาดความยืดหยุ่น ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะใหม่และอินเทอร์เฟซจะเข้ามามีบทบาท คำสำคัญ: การควบคุมระบบด้วยความคิด การวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก้าวหน้าไปมาก – มีการสร้างระบบจำลองขึ้นแล้ว

  1. บทความนี้ปรากฏในนิตยสาร Trends in Qualification จาก Festo Didactic 1.2017
  2. รูปภาพ: Fotolia/iStock
ภาพรวม