ไบโอนิก

ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือพืช ในน้ำ บนบก หรือในอากาศ: ธรรมชาติคือต้นแบบของนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางเทคนิคอย่างมากมาย นี่คือนิยามของคำว่า ไบโอนิก ซึ่งประกอบด้วยคำว่า ชีววิทยา และเทคโนโลยี การเรียนรู้จากธรรมชาติที่ Festo ก็มีประวัติมาอย่างยาวนาน: Bionic Learning Network ของเราอาศัยธรรมชาติในฐานะที่เป็นแหล่งกำเนิดสำหรับเทคโนโลยีในอนาคต มาดูกันว่า ความรู้ใหม่เหล่านี้นำไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างไรบ้าง

แสดงเพิ่มเติม แสดงลดลง