เทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

ประชากรโลกที่มีอายุมากขึ้นต้องการการวินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย์มากขึ้น ความก้าวหน้าทางการแพทย์สามารถตรวจหาโรคใหม่ ๆ และรักษาให้หายขาดได้ จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ตัวอย่างที่แม่นยำเพื่อการวินิจฉัยที่เชื่อถือได้ มีการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ในการบำบัดซึ่งอำนวยความสะดวกและช่วยรักษาชีวิตมนุษย์ ความต้องการเทคโนโลยีทางการแพทย์และการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทั่วโลกจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เราเตรียมความรู้ด้านเทคโนโลยีของเราไว้สำหรับตลาดที่กำลังเติบโตนี้สำหรับกระบวนการที่มีความละเอียดอ่อนและแม่นยำและเชื่อถือได้ ​

ปัจจุบันการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการหลายพื้นที่ประมวลผลตัวอย่างด้วยตนเองเป็นหลัก เหนือสิ่งอื่นใด เนื่องจากระบบอัตโนมัติของกระบวนการเป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้ใช้จำนวนมาก ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย LifeTech จึงมีโซลูชันที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้ห้องปฏิบัติการทั่วโลกสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น มีประสิทธิผลมากขึ้น และประหยัดมากขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติ

การใช้งานหลักของเทคโนโลยี Festo คือการบำบัดตัวอย่างของเหลวที่ได้มาตรฐานและถูกต้อง และการเติมก๊าซและของเหลวอย่างแม่นยำ ในเทคโนโลยีของห้องปฏิบัติการ ส่วนใหญ่จะใช้ไดรฟ์ไฟฟ้าพร้อมมอเตอร์และตัวควบคุม กริปเปอร์ ระบบจัดการ และเซนเซอร์ ด้วยเพียโซ่วาล์วของเรา เรามีจุดเด่นในการขายที่ไม่เหมือนใครในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์สำหรับการจ่ายของเหลวและก๊าซที่มีความเที่ยงตรงสูง

การวิเคราะห์ที่ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

การวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจำนวนมากอย่างปลอดภัย เชื่อถือได้ และรวดเร็วนั้น เป็นตัวขับเคลื่อนแนวโน้มของการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยอัตโนมัติ การประมวลผลตัวอย่างสิ่งส่งตรวจด้วยตนเองใช้เวลานานและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ตัวอย่างเช่น การผสม การฆ่าเชื้อไม่เพียงพอหรือการจ่ายของเหลวสำหรับการทดสอบที่ไม่เที่ยงตรง กระบวนการอัตโนมัติและที่ทำซ้ำได้จึงลดการวิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้อง สร้างความน่าเชื่อถือของกระบวนการ และเพิ่มผลกำไร

เราขอนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานที่สำคัญที่สุด การจัดการตัวอย่างสิ่งส่งตรวจและของเหลว แบบครบวงจรแก่คุณ: โซลูชันสำหรับการติดฉลากและการระบุ สำหรับการเปิดและปิดภาชนะบรรจุตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ สำหรับการนำของเหลงออกหรือเติมของเหลวในปริมาณที่มีความเที่ยงตรง เช่นเดียวกับการขนส่ง และโซลูชันการวางตำแหน่ง Festo พัฒนาโซลูชันที่มีการออกแบบตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าสำหรับงานที่กำหนดโดยอิงจากส่วนประกอบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับระบบอัตโนมัติทางไฟฟ้าและนิวแมติก เช่น ระบบสำหรับการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ ในการคัดเลือกพืชที่มีประโยชน์ โซลูชันเหล่านี้สามารถสกัดสารพันธุกรรมได้หลายพันชนิดต่อวัน

จากการปฏิบัติ:
เร่งความสามารถในการจัดการตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ

การแพร่ระบาดของโคโรนาแสดงให้เราเห็นว่า ห้องปฏิบัติการจำเป็นต้องมีความสามารถในจัดการตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่ไวขึ้น ไม่สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้อีกต่อไปแม้ว่าจะมีบุคลากรในห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถสูงก็ตาม กระบวนการในห้องปฏิบัติการไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทำงานอัตโนมัติได้อีกต่อไป ดังนั้น บริษัท MolGen ของประเทศเนเธอร์แลนด์จึงพัฒนา PurePrep TTR ซึ่งสามารถเตรียมตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยได้ 320 ตัวอย่างต่อชั่วโมงสำหรับการประมวลผลระดับโมเลกุล นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเฉพาะในห้องปฏิบัติการจาก Festo

บทความที่น่าสนใจ

เทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

จักรวาล

เทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

ประชากรโลกที่มีอายุมากขึ้นต้องการการวินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย์มากขึ้น ความก้าวหน้าทางการแพทย์สามารถตรวจหาโรคใหม่ ๆ และรักษาให้หายขาดได้ จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ตัวอย่างที่แม่นยำเพื่อการวินิจฉัยที่เชื่อถือได้ มีการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ในการบำบัดซึ่งอำนวยความสะดวกและช่วยรักษาชีวิตมนุษย์ ความต้องการเทคโนโลยีทางการแพทย์และการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทั่วโลกจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เราเตรียมความรู้ด้านเทคโนโลยีของเราไว้สำหรับตลาดที่กำลังเติบโตนี้สำหรับกระบวนการที่มีความละเอียดอ่อนและแม่นยำและเชื่อถือได้ ​

Read more
ภาพรวม