อุตสาหกรรม 4.0

พวกเรา Festo มีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวโน้มไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในโรงงานเทคโนโลยีชาร์นเฮาเซน หลายแง่มุมของอุตสาหกรรม 4.0 ได้เกิดขึ้นจริงแล้ว และในโรงงานแห่งการเรียนรู้ของเราเอง พนักงานแห่งอนาคตก็กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการผลิตแบบดิจิทัล

แสดงเพิ่มเติม แสดงลดลง