นวัตกรรม

การแปลงเป็นดิจิทัลไม่ได้หยุดอยู่แค่การฝึกอบรมวิชาชีพเท่านั้น แนวคิดการเรียนรู้ใหม่และรายละเอียดของงานกำลังเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมสายอาชีพและการศึกษาต่อที่ Festo แต่สิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปคืออะไรกันแน่? ตัวอย่างเช่น โอกาสในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้หุ่นยนต์เป็นผู้ช่วยสอนมีมากน้อยเพียงใด?

แสดงเพิ่มเติม แสดงลดลง