ข้อมูลเชิงลึก

ศึกษาข้อมูลเบื้องหลังเชิงลึกของ Festo และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา ไม่ว่าจะเป็นโรงงานแบบไซเบอร์-กายภาพที่โรงงานแห่งการเรียนรู้ของ Festo ระบบอัตโนมัติที่ล้ำสมัยในโรงงานเทคโนโลยีที่เมืองชาร์นเฮาเซน หรือการทดสอบความทนทานของผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องทดสอบการกัดกร่อนด้วยการพ่นละอองเกลือ

แสดงเพิ่มเติม แสดงลดลง