ความยั่งยืนและการป้องกันสภาพภูมิอากาศ

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ – สำหรับลูกค้าของเราและที่ Festo

การปกป้องสภาพภูมิอากาศ นั่นคือเหตุผลที่ Festo กำลังดำเนินกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา (SDGs) ของสหประชาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 อาคารทุกหลังของเราในประเทศเยอรมนีและโรงงานผลิตและโลจิสติกส์ทั่วโลกของเราจะปลอดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามขอบเขตความเป็นกลางทางคาร์บอนที่ 1 และ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2569 Festo Group ทั้งหมดจะเป็นกลางคาร์บอน ด้วยการตัดสินใจที่จะเป็นกลางทางคาร์บอน เราถือว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะธุรกิจครอบครัว คุณสามารถอ่านความหมายที่แท้จริงสำหรับเราได้ที่นี่และวิธีที่เราสนับสนุนคุณเพื่อให้การบรรลุเป้าหมายของคุณเอง

นอกจากการปล่อยมลพิษในขอบเขตที่ 1 และ 2 แล้ว การปล่อยมลพิษในขอบเขตที่ 3 ก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน ในที่นี้ เราพิจารณาการปล่อยมลพิษจากการจัดซื้อและการขนส่ง การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ของลูกค้า พนักงานของเราทุกคนจากแผนกต่างๆ ขององค์กรมีตั้งใจจริงที่จะสนับสนุนคุณในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางสภาพอากาศผ่านความมุ่งมั่นส่วนบุคคลของพวกเขา ที่นี่ คุณจะได้ทำความรู้จักบางส่วนของพวกเขา

คุณต้องการทราบหรือไม่ ว่าเรากำลังดำเนินการด้านใดเพื่อไปสู่ความยั่งยืน? ในรายงานความยั่งยืน ของเรา เราใช้ตัวอย่างจากปี พ.ศ. 2564 เพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าการยืนหยัดเพื่อความรับผิดชอบทั่วโลกของเรามีความหมายอย่างไร

ทำหน้าที่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

Charlotte Köppler ผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้าองค์กรใหญ่ทั่วโลกเกี่ยวกับอาหารและการบรรจุภัณฑ์ มีความเห็นว่า: "การปฏิบัติอย่างยั่งยืนไม่ได้หมายความว่าทำน้อยลง แต่ทำมากขึ้น" ด้วยทีมงานระดับโลกของเธอ เธอสนับสนุนลูกค้าของเราในการเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน

พบกับเส้นทางสีฟ้าแห่งประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

ค้นหาโซลูชันที่ประหยัดพลังงานที่สุด

Felix Borgiel ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในส่วนของซอฟต์แวร์และเครื่องมือ พัฒนาเครื่องมือทางวิศวกรรมที่ช่วยคุณในการค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณและและตัดสินใจได้ถูกต้องเพื่อความยั่งยืน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือทางวิศวกรรมของเรา

ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

Marcus Stemler ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในส่วนของนิวแมติกควบคุม ได้พัฒนาโซลูชันที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบนิวแมติกอัตโนมัติด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

ประหยัดพลังงานมากขึ้น

Sven Lensdorf ฝ่ายบริการการขายและการปฏิบัติการทำงานร่วมกับทีมบริการระดับโลกของเราเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและตระหนักถึงศักยภาพในการประหยัดพลังงานในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ประหยัดพลังงานด้วย Energy Saving Services ของเรา

เรียนรู้อย่างยั่งยืน

Bernd Rieth ผู้จัดการโครงการ Global Education และ Local Sustainability Officer ใช้ Festo Didactic เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เชี่ยวชาญในปัจจุบันและอนาคตในสาขาการดำเนินการเพื่อความยั่งยืน

สู่หลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมของเรา

พร้อมสำหรับการให้คำปรึกษาที่ดีที่สุด

Rebecca Sacher หัวหน้าแผนกการบริหารงานขายสำหรับความยั่งยื่นและการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้เตรียมทีมขายของเราเพื่อให้สามารถให้คำแนะนำที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่คุณในเรื่องของการผลิตที่ยั่งยืน

พบกับเส้นทางสีฟ้าแห่งประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

จากการปฏิบัติ:
กลยุทธ์ความยั่งยืนสนับสนุนโดย Festo Energy Saving Services

คำว่า "ความยั่งยืน" มักกลายเป็นเพียงแค่คำพูดแต่ไม่ถูกนำไปปฏิบัติจริง Wellspect ไม่เป็นเช่นนั้น: ผู้ผลิตโซลูชันชั้นนำระดับโลกสำหรับการดูแลความต่อเนื่องทางการแพทย์ได้ยึดหลักความยั่งยืนอย่างมั่นคงในกลยุทธ์องค์กรและดำเนินการตามนั้น ไม่น่าแปลกใจที่บริษัทพึ่งพา Festo Energy Saving Services ที่โรงงานในเมืองโมล์นดาล ใกล้เมืองกอเทนเบิร์ก ประเทศสวีเดน ซึ่ง Wellspect ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 37,000 ยูโรในแต่ละปี

บทความที่น่าสนใจ

ภาพรวม